Piątek, 21 styczeń 2022, imieniny: Agnieszki, Jaros?awa
A- A+

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie z dofinansowaniem unijnym! / 2020-02-10

Urząd Marszałkowski w Katowicach poinformował, że Gmina Mstów uzyskała blisko milion złotych dofinansowania na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul.Wolności.

Wniosek pn. „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności wraz z zakupem sprzętu medycznego” został wybrany do dofinansowania w ramach naboru RPO WSL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

rpo-logoo1a

To doskonała informacja, gdyż ww. wniosek długi czas znajdował się na liście rezerwowej. Sytuacja zmieniła się w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie uzupełnienia listy rankingowej do dofinansowania. Teraz oczekujemy na podpisanie umowy. Wnioskowane dofinansowanie to blisko milion złotych ! (949.651,32 zł)

Zakres projektu obejmuje:

  • wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności 58, w celu zagospodarowania nowych pomieszczeń na gabinety lekarskie, zabiegowe – wraz z udogodnieniami dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • dostawę niezbędnego sprzętu medycznego na potrzeby świadczenia specjalistycznych, wysokiej jakości usług medycznych.

Celem projektu jest: poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia w Mstowie poprzez rozbudowę istniejącej placówki oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

logo_kolor_poziom

Planowane efekty:

  • Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań oraz dokładniejszą diagnozę – co przyczyni się do wzrostu wykrywalności chorób we wczesnych stadiach
  • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców (zwłaszcza kobiet) oraz zmniejszenie wskaźnika umieralności i wydłużenie życia
  • Zmniejszenie absencji chorobowych przekładających się na wzrost aktywności zawodowej dochodów gosp. Domowych
  • Zmniejszenie ryzyka bezrobocia, a w konsekwencji ubóstwa – zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie dostępność do wysokiej jakości usług medycznych, co przyczyni się do ograniczenia ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych, a w konsekwencji przełoży się na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego, w tym Gminy Mstów (zwłaszcza kobiet) w skutek zmniejszenia absencji chorobowych. 

FE_POIS_EFRRpoziom_pl-1_rgb

Wartość zadania: 1.749.482,50 zł
Dofinansowanie RPO: 949.651,32 zł

Wstecz