Środa, 04 październik 2023, imieniny: Rozalii, Edwina, Franciszka
A- A+

Termomodernizacja szkół w Małusach Wielkich i w Mstowie / 2019-12-18

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Mstowie, została zakończona.

mal1
materiał filmowy o inwestycji

Przypomnijmy, że projekt gminy Mstów pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej” uzyskał ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, RPO WSL na lata 2014-2020 !
Pisaliśmy o tym:
http://www.mstow.pl/art/3187,termomodernizacja-budynkow-szkol-w-malusach-wielkich-i-mstowie-dofinansowana-ze-srodkow-unijnych
http://www.mstow.pl/art/3634,termomodernizacja-szkol-w-malusach-wielkich-i-w-mstowie

RPO-WSL_logotyp

Zakres projektu obejmował dwa budynki użyteczności publicznej:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich ;
- Szkoła Podstawowa w Mstowie.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w ww. budynkach:
* wcześniejszy stan budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich nie był zadawalający – przeprowadzona inwentaryzacja wykazała niską izolacyjność ścian zewnętrznych, okien, stropodachów. Budynek był zasilany w ciepło ze starej kotłowni węglowej, która nie była modernizowana. Instalacja c.o. była w złym stanie technicznym, przeważały żeliwne grzejniki żeberkowe (bez termostatów).
* natomiast budynek Szkoły Podstawowej w Mstowie również zasilany był w ciepło ze starej kotłowni opalanej węglem. Przeważały grzejniki żeliwne, instalacja c.o. również w złym stanie technicznym.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1. Termomodernizacja obiektu ZSP Małusy Wielkie (m.in.)
- docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, dachu, stropodachu
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych
- modernizacja systemu c.o.
- montaż paneli fotowoltaicznych
- modernizacja instalacji c.o.,  w tym montaż nowych grzejników

m1

2. Termomodernizacja obiektu SP Mstów
- modernizacja instalacji c.o.,  w tym montaż nowych grzejników

a17

3. Modernizacja źródeł ciepła
- nowy kocioł grzewczy na pellet (biomasę) o mocy 75 kW w budynku ZSP w Małusach Wielkich,
- nowy kocioł grzewczy gazowy kondensacyjny o mocy 400 kW w budynku SP Mstów. Dodatkowo zamontowane zostały dwie powietrzne pompy ciepła o mocy 57 kW każda oraz trzecia pompa o mocy 13 kW. Ciepło jest magazynowane w zasobniku buforowym.

a18

4. Montaż instalacji OZE:
- montaż paneli fotowoltaicznych do podgrzewania c.w.u. oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb w zakresie energii elektrycznej (budynek ZSP Małusy W. i budynek SP Mstów).

Wartość zadania: 3.212.060,00 zł
Dofinansowanie RPO: 2.125.000,00 zł
Slaskie_logo_kolor_poziom
Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.2. „Efektywność energetyczna  i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”.

Wstecz