Oficjalna strona Gminy Mstów
Środa, 24 lipiec 2024, imieniny: Kingi, Krystyny
A- A+

Chodnik Cegielnia-Kuchary / 2019-12-03

I etap chodnika (wraz z odwodnieniem) w ciągu drogi powiatowej nr 1077S na odcinku Cegielnia - Kuchary został wykonany.

O rozpoczęciu prac pisaliśmy wcześniej: http://www.mstow.pl/art/3627,chodnik-cegielnia-kuchary   Przedmiotem zamówienia była budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Kuchary – Cegielnia, gmina Mstów - etap I na długości 380,00 mb.

Przedmiotowy chodnik jest obiektem liniowym o nawierzchni z kostki brukowej, oddzielony od nawierzchni drogi krawężnikiem 15*30*100.  Jest chodnikiem publicznym ogólnodostępnym, pełniącym funkcje komunikacyjne dla pieszych. W ramach inwestycji wykonano też odwodnienie istniejącej drogi za pomocą kanalizacji deszczowej oraz wykonano konstrukcje chodnika i wjazdów.

logo-powiatc4

Zadanie było realizowane na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, przy współfinansowaniu Gminy Mstów. Chodnik przy tej drodze powiatowej (łączącej Gminę Mstów z Gminą Kłomnice) jest bardzo ważny m.in. ze względu na kwestie bezpieczeństwa pieszych.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:
Szerokość na prostej: 2,0 m
Pochylenie poprzeczne: 2%
Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa gr 8cm

konstrukcja chodnika
- 8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary
- 3-5 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm
- 10 cm stabilizacja cementem Rm=1,5MPa

Odwodnienie
Woda z pasa drogi będzie odprowadzana wzdłuż krawężnika do wpustów ulicznych.  Wpusty uliczne włączone do kanału deszczowego.

Wstecz