Wtorek, 21 wrzesień 2021, imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A- A+

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego / 2019-11-09

Przedstawiciele 34 samorządów powołali Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Stowarzyszenie jest niezbędne, aby skutecznie starać się o środki unijne dla regionu częstochowskiego w nowej perspektywie finansowej.

W trakcie założycielskiego Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 5 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, członkowie Związku m.in. zaakceptowali statut, podpisali listę członków założycieli, wybrali zarząd oraz komisję rewizyjną stowarzyszenia.

c7

Powołanie Związku spełnia wymogi przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, zakładającej m.in. dalszy rozwój zintegrowanych mechanizmów terytorialnych, takich jak Regionalne Inwestycje Terytorialne.

RIT-y to wydzielone pule środków europejskich w ramach programu operacyjnego Województwa Śląskiego, którymi mogą dysponować poszczególne subregiony województwa, w tym Subregion Północny (jego liderem jest miasto Częstochowa). Oczywiście to zarządzanie odbywa się w ramach przyjętych odgórnie obszarów finansowania, w których samorządy mogą zgłaszać projekty. Projekty uzgodnione i zgłoszone przez subregion muszą być zaakceptowane przez władze marszałkowskie.

Związek jest więc efektem dotychczasowej współpracy 34 gmin i powiatów Subregionu Północnego (w tym Gminy Mstów), polegającej m.in. na programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dotychczas ta współpraca była oparta na porozumieniu gmin i powiatów, teraz będzie realizowana w ramach Związku, który stanie się instytucją pośredniczącą w realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

Działalność nowego stowarzyszenia będzie się zatem skupiała na wspieraniu subregionalnego rozwoju i współdziałania na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, a także na ochronie wspólnych interesów oraz upowszechnianiu idei samorządności lokalnej i regionalnej.

 

Więcej:

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13172

Wstecz