Niedziela, 26 wrzesień 2021, imieniny: Wawrzynca, Kosmy, Damiana
A- A+

III Jurajski Kongres Gospodarczy / 2019-10-25

23 października w Częstochowie odbył się III Jurajski Kongres Gospodarczy. Podczas Kongresu podpisano porozumienie na rzecz rozwoju i promocji gmin makroregionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz umowę o współpracy między Częstochową a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Tematyka Kongresu koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach rynku pracy, który coraz częściej zmusza firmy do szukania jak najskuteczniejszych sposobów przyciągnięcia potencjalnych pracowników. Stąd obecność m.in. Fundacji Pro Progressio, zajmującej się m.in. kwestiami z zakresu employer brandingu, czyli budowania marki pracodawcy. Idea Kongresu wpisuje się w częstochowski program ,,Teraz Lepsza Praca”, a także w działania miasta mające na celu planowe kształcenie kadr dla potrzeb lokalnej gospodarki.
 

teraz-lepsza-pracaPodczas Kongresu Prezydent Miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk, Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Miasta Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha i Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski podpisali porozumienie na rzecz rozwoju i promocji gmin makroregionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jako jego sygnatariusze podejmą współpracę dotyczącą wspólnej promocji gospodarczej i terenów inwestycyjnych, zwiększenia atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko- Częstochowskiej, rozwoju zrównoważonego transportu i poprawy komunikacji w regionie.

j7Program Jurajskiego Kongresu Gospodarczego jak zwykle obejmował szereg debat panelowych. Pierwszą z nich była dyskusja o przyszłości subregionu północnego województwa, z udziałem: Prezydenta Częstochowy oraz włodarzy Mstowa, Myszkowa, Ogrodzieńca i Olsztyna. Samorządowcy rozmawiali m.in. o swoich oczekiwaniach związanych ze spodziewaną instytucjonalizacją współpracy okolicznych gmin (porozumienie dla RIT Subregionu Północnego ma być bowiem przekształcone w związek/stowarzyszenie).

Mowa była także o szansach dla nowych, wspólnych przedsięwzięć w kontekście przyszłej perspektywy UE, w której nacisk będzie położony na ,,partnerstwo”. Dyskusja dotyczyła również inwestycji infrastrukturalnych, które powinny się znaleźć na liście kluczowych projektów województwa – tak, aby gospodarczy i turystyczny potencjał regionu mógł być należycie wykorzystany. Wśród priorytetowych przedsięwzięć, które powinny być realizowane ze środków unijnych w nowej perspektywie wymieniano m.in. drogi rowerowe, odnawialne źródła energii, projekty drogowe i transportowe czy infrastrukturę kanalizacyjną.

j6

 

W agendzie Kongresu znalazło się też miejsce na debaty poświęcone subregionowi w kontekście wyzwań rynku pracy, firm rodzinnych, wspomnianego już employer brandingu. czy kształcenia przyszłych kadr dla gospodarki.

III Jurajski Kongres Gospodarczy zorganizowali: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, Centrum Obsługi Inwestora UM Częstochowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz samorządy terytorialne z powiatów myszkowskiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, lublinieckiego i częstochowskiego.

 

więcej:

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13112

z wykorzystaniem informacji z Wydziału FER, mb/SyB/wt

Wstecz