Wtorek, 21 wrzesień 2021, imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A- A+

"Aktywna Tablica" - dofinansowanie dla szkół / 2019-10-02

Sześć placówek oświatowych z terenu Gminy Mstów otrzymało dofinansowanie i zakupiło sprzęt multimedialny w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.

aktywna-tablica

Wnioski zostały złożone przez organ prowadzący szkoły, czyli Gminę Mstów.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie to:

- Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie

- ZSP im. Jana Pawła II w Jaskrowie

- Szkoła Podstawowa w Kucharach

- Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy

- ZSP w Małusach Wielkich

- ZSP w Zawadzie

 

Więcej:

http://bip.katowice.uw.gov.pl/fundusze/Aktywna_tablica.html

http://www.mstow.pl/art/3531,aktywna-tablica-dofinansowanie-dla-szkol-z-gminy-mstow 


 

AKTYWNA TABLICA
*************

indeks

Najważniejsze informacje o Programie:

- Rządowy Program „Aktywna Tablica” dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

- w ramach programu szkoły podstawowe wyposażane są w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

- Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

- wymaganiem podstawowym dla szkoły przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

- szkoła może otrzymać 14 tysięcy zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł.

 

Całkowita wartość zadania dla jednej szkoły wynosi w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

 

men-lewe-z-godlem

Więcej informacji o programie: https://men.gov.pl

Wstecz