Poniedziałek, 08 sierpień 2022, imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
A- A+

"Aktywna Tablica" - dofinansowanie dla szkół / 2019-10-02

Sześć placówek oświatowych z terenu Gminy Mstów otrzymało dofinansowanie i zakupiło sprzęt multimedialny w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.

aktywna-tablica
Wnioski zostały złożone przez organ prowadzący szkoły, czyli Gminę Mstów.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie to:
- Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie
- ZSP im. Jana Pawła II w Jaskrowie
- Szkoła Podstawowa w Kucharach
- Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy
- ZSP w Małusach Wielkich
- ZSP w Zawadzie

Więcej:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/fundusze/Aktywna_tablica.html
http://www.mstow.pl/art/3531,aktywna-tablica-dofinansowanie-dla-szkol-z-gminy-mstow

AKTYWNA TABLICA
*************

indeks
Najważniejsze informacje o Programie:
- Rządowy Program „Aktywna Tablica” dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.
- w ramach programu szkoły podstawowe wyposażane są w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.
- Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.
- wymaganiem podstawowym dla szkoły przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
- szkoła może otrzymać 14 tysięcy zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł.

Całkowita wartość zadania dla jednej szkoły wynosi w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

men-lewe-z-godlem

Więcej informacji o programie: https://men.gov.pl

Wstecz