Poniedziałek, 08 sierpień 2022, imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
A- A+

Poprawa odwodnienia ul.Ogrodowej w Mstowie / 2019-08-09

Poprawiono odwodnienie w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 786 z ul. Ogrodową w Mstowie.

Zadanie pn. „Poprawa odwodnienia korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od mostu do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Mstów” (na wysokości „Skały Miłości”) było bardzo ważne dla mieszkańców tej części Mstowa - ze względu na specyficzne ukształtowanie i odwodnienie terenu, szczególnie w okresach wysokich stanów wód rzeki Warty.
od5

Poprawę odwodnienia korpusu drogowego umożliwiła zaprojektowana reprofilacja istniejącego bezodpływowego rowu przydrożnego i budowa przepustu (pod drogą DW 786), wraz z rowem odprowadzającym wody opadowe do koryta rzeki Warty – a także przebudowa istniejących wpustów deszczowych.

W ramach zadania wykonano m.in.:
- wymianę konstrukcji nawierzchni istniejącej jezdni przebudowywanej drogi,
- odtworzenie istniejącego prawostronnego chodnika,
- przebudowę istniejącego lewostronnego pobocza,
- przebudowę istniejącego rowu przydrożnego,
- budowę przepustu drogowego pod korpusem drogi DW786 i rowu łączącego wylot przepustu z korytem rzeki „Warty”.
zdw-logo
Wartość zadania: 1.684.447,79 zł brutto
Więcej: http://www.mstow.pl/art/3353,poprawa-odwodnienia-ulogrodowej-w-mstowie

Wstecz