Sobota, 23 październik 2021, imieniny: Marleny, Seweryna, Igi
A- A+

"Z nową pracą w lepszą przyszłość" / 2019-05-08

Pracodawco, zgłoś wolne miejsce pracy

Pracodawco! Potrzebujesz pracownika? Nie możesz znaleźć wykwalifikowanego pracownika? Pokryjemy koszty przeszkolenia osoby bezrobotnej zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Biuro projektu "Z nową pracą w lepszą przyszłość" poszukuje pracodawców, którzy zainteresowani są pozyskaniem pracowników:

  • przeszkolonych zgodnie z potrzebami pracodawcy lub
  • do prac niewykwalifikowanych;

 

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które prowadzi bazę ofert pracy i uczestników projektu zainteresowanych zatrudnieniem:

Fundacja Dla Rozwoju

al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa

znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com

tel. 787-682-912

 

Biuro projektu posiada bazę uczestników i uczestniczek projektu gotowych do podjęcia pracy. Istnieje możliwość zorganizowania rozmów kwalifikacyjnych dla zainteresowanych pracodawców.


inf

Projekt "Z nową pracą w lepszą przyszłość"  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT.
Wstecz