Poniedziałek, 08 sierpień 2022, imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
A- A+

Radni złożyli ślubowanie / 2018-11-26

Podczas I Sesji Rady Gminy Mstów w dniu 20 listopada 2018 r. Radni i Wójt złożyli ślubowanie, dokonano też wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Sesję otworzyła radna Bożena Pluta, stwierdzając jej prawomocność. Następnie poprosiła o przygotowanie pocztu sztandarowego Rady Gminy i został odśpiewany hymn państwowy.
r2
Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Mstowie Anna Żyła i członek Gminnej Komisji Wyborczej w Mstowie Katarzyna Rozpondek wręczyły radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. Natomiast Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Mstowie Maria Skibińska wręczyła Tomaszowi Gęsiarzowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Mstów.
r8
W kolejnym punkcie przystąpiono do złożenia ślubowania przez radnych. Po odczytaniu przez najmłodszego radnego Łukasza Całusińskiego treści ślubowania wywołani według kolejności alfabetycznej radni wstawali, wypowiadając słowa „ślubuję” i „Tak mi dopomóż Bóg”. Swoje ślubowanie złożył również Wójt Tomasz Gęsiarz.
r14
Następnę punkty porządku obrad to: wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mstów oraz Wiceprzewodniczących Rady. W głosowaniu tajnym jednogłośnie Przewodniczącym Rady kadencji 2018-2023 został Krzysztof Choryłek. Jego zastępcami zostali, również jednogłośnie: Zbigniew Bigosiński, Bogusław Gawron i Jerzy Siwek.
r33a

Wstecz