Wtorek, 21 wrzesień 2021, imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A- A+

Remont drogi powiatowej 1040S: Małusy Wielkie – Kobyłczyce zakończony / 2018-08-13

Odcinek drogi powiatowej 1040S: Małusy Wielkie – Kobyłczyce został wyremontowany m.in. położona została nowa nawierzchnia bitumiczna, utwardzono pobocza i zjazdy.
 

Nazwa zadania:

„Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1040S na odc. Małusy Wielkie - Kobyłczyce, gmina Mstów w km 8+150 ÷ 9+210”
 

k14

Droga Małusy Wielkie-Kobyłczyce po wykonaniu remontu

 

Ponad kilometrowy odcinek tej drogi był w fatalnym stanie – nawierzchnia była spękana i mocno zniszczona. Pisaliśmy o tym wcześniej na stronie gminnej:

http://www.mstow.pl/art/3241,prace-remontowe-na-odcinku-drogi-powiatowej-1040s-malusy-wielkie-kobylczyce

 

Zakres robót wyremontowanej drogi m.in.:

- rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką;

- mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (poszerzenie i wzmocnienie krawędzi obustronnie po 1 m) ;

- podbudowa z kruszywa łamanego ;

- mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza i czyszczenie nawierzchni drogowej ;

- skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją asfaltową ;

- podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej ;

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych /warstwa ścieralna/; grubość po zagęszczeniu 4 cm;

- utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym ;

- przepusty pod drogą z rur żelbetowych o śr.600 mm na ławie fundamentowej żwirowej

- utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym - warstwa górna; grubość 4 cm po zagęszczeniu (obustronnie po 1,0 m).

Wstecz