Wtorek, 21 wrzesień 2021, imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A- A+

Remont na odcinku drogi powiatowej 1040S: Małusy Wielkie – Kobyłczyce / 2018-07-10

Rozpoczęły się prace remontowe na odcinku drogi powiatowej 1040S: Małusy Wielkie – Kobyłczyce. Ponad kilometrowy odcinek tej drogi jest aktualnie w fatalnym stanie – nawierzchnia jest spękana i mocno zniszczona.

m7

Stan nawierzchni przed remontem

 

Nazwa zamówienia:

„Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej Nr 1040S na odc. Małusy Wielkie - Kobyłczyce, gmina Mstów w km 8+150 ÷ 9+210”

Nawierzchnia: bitumiczna

 

Zakres robót remontowanej drogi m.in.:

- rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką;

- mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (poszerzenie i wzmocnienie krawędzi obustronnie po 1 m) ;

- podbudowa z kruszywa łamanego ;

- mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza i czyszczenie nawierzchni drogowej ;

- skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją asfaltową ;

- podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej ;

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych /warstwa ścieralna/; grubość po zagęszczeniu 4 cm;

- utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym ;

- przepusty pod drogą z rur żelbetowych o śr.600 mm na ławie fundamentowej żwirowej

- utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym - warstwa górna; grubość 4 cm po zagęszczeniu (obustronnie po 1,0 m).

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2018r.

Wstecz