Wtorek, 21 wrzesień 2021, imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A- A+

II Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ” / 2018-06-11

7 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Mstowie odbył się II Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ”. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.

Natomiast Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie sprawował opiekę merytoryczną. Koordynatorką całego przedsięwzięcia była nauczycielka geografii, Justyna Klimczak.

 

Cele konkursu:

- promocja Jury Krakowsko-Częstochowskiej,

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej,

- poszerzenie wiedzy o własnym regionie,

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,

- promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii,

- zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy,

- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,

- doskonalenie umiejętności informatycznych,

- kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

- umiejętność korzystania z różnorodnych informacji z poszanowaniem praw autorskich.

j6

 

W konkursie wzięli udział uczniowie z pięciu szkół z terenu powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy. Byli to reprezentanci następujących placówek oświatowych:

- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku ;

- Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie ;

- Szkoła Podstawowa w Kłomnicach ;

- Szkoła Podstawowa w Mstowie ;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie.
 

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pierwszą część stanowił test złożony z ok. 30 pytań zamkniętych i otwartych w każdej z kategorii. Na jego rozwiązanie uczestnicy mieli 45 minut. Natomiast w części ustnej uczniowie omawiali wybrane przez siebie osobliwości Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyniki obu części były sumowane.

j4

 

Jury konkursowe pracowało w składzie:

- dr Katarzyna Kasprowska-Nowak- pracownik Zakładu Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

- mgr Aleksandra Krawczyk- nauczyciel-konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Ponadto na zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli i obecni byli: Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, Zastępca Adam Markowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Mstowie Beata Miry oraz Wicedyrektorzy: Wioletta Derda i Piotr Ujma.
 

j9

Wyniki konkursu:

kat. kl. II-III gimnazjum

I miejsce: JULIA GAJOSEK-Szkoła Podstawowa w Mstowie

II miejsce: MIŁOSZ OLSZEWSKI

III miejsce: FILIP WOLDAN- Szkoła Podstawowa w Kłomnicach

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia, które otrzymali: Adam Całus, Oliwia Liberda i Kamil Pleszyniak.

 

kat. kl. V-VII SP

I miejsce: PIOTR CAŁUS- Szkoła Podstawowa w Mstowie

II miejsce: WIKTORIA GRABARA- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie.

 

j12

Każdy uczeń biorący udział w konkursie dostał zestaw startowy. Dodatkowo wszyscy uczestnicy części ustnej otrzymali pięknie wydane książki i albumy.

 

Partnerzy wydarzenia:

- Gmina Mstów

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

-Zakład Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

- Związek Gmin Jurajskich

- Nadleśnictwo Złoty Potok

- Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość”

- Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury

- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mstowie

- PKN Orlen w Poraju

- Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury

- Liga Ochrony Przyrody Okręg w Częstochowie.

 

Duże zaangażowanie w całe przedsięwzięcie wykazali także Wolontariusze Szkoły Podstawowej w Mstowie:

Daniel Baryś, Dominik Błachucki, Bartosz Dawid, Sylwia Grabarek, Joanna Hiszpańska, Julia Jaksender, Agata Jastrzębska, Natalia Pudło, Julia Tomzik, Kinga Walencka.  

Nauczyciele zaangażowani w organizację konkursu to: Beata Górecka-Grabara, Anna Kloczkowska, Aneta Pałczyńska, Wioletta Kołodziejska, Anna Kluźniak, , Adriana Olech, Teresa Nowakowska i Karolina Tyras.               

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji konkursu kieruję w stronę Wójta Gminy Mstów T. Gęsiarza, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mstowie, Zastępcy Wójta A.Markowskiego, Radnych Gminy Mstów, Skarbnik Gminy Mstów Marii Skibińskiej, Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mstowie, Partnerów, Sponsorów oraz każdej Osoby, która choć w najmniejszym stopniu przyczyniła się do tego, aby II Powiatowy Konkurs Geograficzny „ODKRYJ JURĘ” mógł właśnie tak wyglądać.

 

Koordynatorka konkursu - Justyna Klimczak

Wstecz