Wtorek, 21 wrzesień 2021, imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A- A+

Podpisana umowa na wykonanie kanalizacji w Latosówce / 2018-04-06

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) został wybrany Wykonawca zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów”.  
 

 

Wykonawcą będzie Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum: P.U.H.P. „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna, Jaskrów ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów

Partner Konsorcjum: „HYDROMEX PLUS Spółka z o.o.” Spółka Komandytowa ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa
logotypes_bottom2

 

Umowa na wykonanie robót budowlanych  w ramach zadania została podpisana w siedzibie Urzędzie Gminy Mstów – w obecności m.in. Wójta Gminy Mstów i przedstawicieli Konsorcjum. Termin zakończenia prac: do 31.10.2018 r.

 

m2

 

Przypomnijmy, że Gmina Mstów otrzymała ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na to zadanie.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, dla działania 5.1: Gospodarka wodno-ściekowa, dla poddziałania 5.1.2. : Gospodarka wodno-ściekowa RIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo_kolor_pion

Zakres robót obejmuje:

a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Latosówka o długości ponad 5 kilometrów.

b) budowę przyłączy kanalizacyjnych (w ilości 129szt),

c) odtworzenie nawierzchni ulic.

rpo-logo

Wstecz