Piątek, 18 czerwiec 2021, imieniny: Marka, Elzbiety
A- A+

Walne Zebranie PPJ / 2018-03-13

W restauracji „Nowy Świat” w Mstowie, 12 marca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.


Członków Walnego powitali: Prezes Zarządu PPJ - Halina Palarz, a także Wójt Gminy Mstów - Tomasz Gęsiarz. Włodarz goszczącej członków Stowarzyszenia PPJ gminy podkreślił nie tylko jej „owocowy” charakter, ale dynamicznie rozwijającą się turystykę i lokalną przedsiębiorczość. Zaprosił wszystkich uczestników Walnego do odkrywania tego magicznego zakątka Jury.

p2


Walne Zebranie Członków prowadziła Przewodnicząca, Halina Palarz. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok, zaprezentowała i omówiła również sprawozdanie finansowe za 2017r. - które następnie jednogłośnie zostało przyjęte przez Walne Zebranie.

 

p1

 

Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za 2017r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Alfred Sojka, zaprezentował sprawozdanie Komisji za ubiegły rok, które również jednogłośnie zatwierdziło Walne Zebranie.

Pracownik biura PPJ, Aleksandra Stachura, omówiła proces aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego, która także została zaakceptowana przez Walne jednogłośnie. Omówiono również zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych, a także aktualizację kryteriów oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych.
 

p4

 

Podsumowując całokształt działalności Stowarzyszenia PPJ w okresie 2017r. Przewodnicząca Zebrania Halina Palarz stwierdziła, że zarówno Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada PPJ, jak i biuro, pracowały merytorycznie i zostały zrealizowane zaplanowane na 2017 rok zadania. Bardzo dobra kondycja organizacyjna i finansowa rokuje realizację planowanych działań na kolejny rok.

 

Więcej: http://www.jura-ppj.pl/aktualnosci/824

Wstecz