Piątek, 23 lipiec 2021, imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy
A- A+

Remont drogi powiatowej nr 1028S w Wancerzowie / 2017-10-06

Remont drogi powiatowej nr 1028S w Wancerzowie dobiegł końca. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy Gminy Mstów z Powiatowym Zarządem Dróg.Jak już wcześniej informowaliśmy, remontowany odcinek ul. 16 Stycznia w Wancerzowie w kilku miejscach był mocno zniszczony (szczególnie po ostatniej zimie) - przy dużym natężeniu ruchu drogowego zaczęły pojawiać się dziury i liczne pęknięcia.

 

w5

Odcinek ul. 16 Stycznia po wykonanym remoncie

 

Zakres robót wyremontowanej jezdni (m.in.):

 

- rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką;

- regulacja pionowa wpustów ulicznych,

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej,

- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową,

- nawierzchnia  z mieszanki mineralno-bitumicznej; grubość po zagęszczeniu 5 cm

- utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym (materiał z frezowania nawierzchni)

- przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej, z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego


 

w6


Zadanie zostało realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, przy współpracy i dofinansowaniu  Gminy Mstów.

Wstecz