Sobota, 23 październik 2021, imieniny: Marleny, Seweryna, Igi
A- A+

„Rozbudowa targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem” - dokumentacja projektowa / 2017-07-03

Gmina Mstów zleciła opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem”.
 

Jest to wykonie projektu na II etap planowanej w przyszłości rozbudowy targowiska w Cegielni - które co poniedziałek służy mieszkańcom gminy (i nie tylko) jako miejsce targu.

 

Ważnym elementem dokumentacji będzie kwestia odwodnienia terenu, która nadal do końca nie jest rozwiązana i szczególnie w okresie zimowo-wiosennym stanowi duży problem dla korzystających z targowiska.

 

ceg4


 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.:

  1. opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni targowiska wraz z rozmieszczeniem elementów funkcjonalnych oraz odwodnieniem z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,
  2. opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
  3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).


 

*******************************

 

W I etapie w 2013r. został zrealizowany projekt pn. „Targowisko stałe "Mój Rynek" w Cegielni gm. Mstów” współfinansowany ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013.

prow-2007-2013

 

Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego targowiska stałego. W ramach prac wykonano m.in.:

- obiekt zaplecza socjalnego,

- 5 szt. wiat stałych dla handlu z samochodów dostawczych,

- organizację układu komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi,

- nowe nawierzchnie utwardzone w obrębie placu targowiska w tym ciągi i pasy piesze.

 

 

Wstecz