Środa, 22 wrzesień 2021, imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
A- A+

5 kilometrów nowych nakładek drogowych / 2017-06-15

Podobnie jak w ubiegłych latach, na zlecenie gminy Mstów wykonane zostały prace w ramach remontów nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.

Powstało kilka nowych odcinków dróg o łącznej długości ok. 5 kilometrów. 

 

Drogowców widać było w wielu miejscach, dzięki czemu nawierzchnie dróg zyskały zupełnie nową jakość.

 

Kolejny już rok połączone zostały „twarde” inwestycje drogowe z rozwojem turystycznym gminy Mstów – ze względu na swoje położenie kilka odcinków nowych dróg jest doskonałych m.in. dla turystów pieszych czy czynnych rowerzystów. 

 

rem12
 
 

Zakres robót obejmował m.in.:

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- nadanie profilu istniejącej nawierzchni masą asfaltobetonową, ułożenie nakładki (warstwa ścieralna) z masy asfaltobetonowej,

- ścięcie poboczy, oblanie krawędzi asfaltem i utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym,

- regulację: studzienek kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, wpustów ulicznych,

- wymianę betonowego cieku ulicznego
 

rem31

 

 

 

 

Jednym z wyremontowanych odcinków jest droga: Rajsko – Kłobukowice o długości ponad 1,1 kilometra, która stanowi przedłużenie drogi rowerowej „Szlak Reszków”

 

To świetna wiadomość dla turystów rowerowych i pieszych - ze względu na malownicze położenie drogi wzdłuż rzeki „Warty”, w kierunku mostu w Kłobukowicach.

 

rem1
odcinek drogi rowerowej Rajsko - Kłobukowice

 

 

 

Po drugiej stronie mostu w Kłobukowicach wyremontowany został malowniczy odcinek drogi Łuszczyn – Kłobukowice - Zawada.
 

rem10
Z malowniczego odcinka drogi Łuszczyn-Kłobukowice-Zawada często korzystają turyści

 


 

W Krasicach zmodernizowano blisko kilometrowy odcinek ulicy Strażackiej. Ze względu na fatalny stan, liczne ubytki i wykruszenia oraz spękania warstwy ścieralnej powierzchnia drogi wymagała pilnej interwencji.

 

rem14
Stan przed…..rem16

i po wykonaniu……….

 

 


 

Listę zrealizowanych zadań uzupełniają m.in.:

- odcinek drogi w Siedlcu (Podlesie)

 

rem19
 
- drogi gminne w Zawadzie (ul. Stawowa i ul. Sadowa)
 
rem21


- Kłobukowice (ulica równoległa do drogi powiatowej)
 
rem31

 

 

Wstecz