Wtorek, 21 wrzesień 2021, imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A- A+

Jubileusz 65-lecia Przedszkola w Wancerzowie / 2017-06-03

Przedszkole w Wancerzowie świętowało jubileusz 65-lecia placówki.

Mottem przewodnim uroczystości, która odbyła się 31 maja 2017r., były słowa Jana Pawła II ”Tak bardzo bym pragnął, aby z twarzy dziecka nigdy nie zniknął uśmiech”.
 

2a

 


Dyrektor Przedszkola Maria Wieszczyk witała serdecznie zaproszonych gości w progach przedszkola i wskazywała drogę na salę widowiskową. O godz. 11:00 rozpoczęła się część oficjalna - z odśpiewaniem hymnu Polski i krótkim występem o charakterze patriotycznym grupy starszaków.

 

 

4b
 


 

Następnie prowadząca uroczystość nauczycielka Katarzyna Bajdur serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość gości m.in.:

 

• Przedstawicielkę Senatora RP Ryszarda Majera – Magdalenę Pietrulewicz

• Poseł na Sejm RP, Lidię Burzyńską

• Przedstawiciela Posła na Sejm RP Konrada Głębockiego – Mariana Dziewońskiego

• Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, Alicję Janowską

• Radną  Sejmiku Woj. Śląskiego, Martę Salwierak

• Wójta Gminy Mstów, Tomasza Gęsiarza

• Zastępcę Wójta, Adama Markowskiego

• Radnych powiatu częstochowskiego: Mariolę Tomczyk i Jana Michalika

• Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mstów i Sołtysa Mstowa, Zbigniewa Bigosińskiego

• Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mstów, Mariana Jaksendra

• Radnych Gminy Mstów: Annę Chodkowską-Bekus, Mieczysławę Gaudy, Jerzego Siwka i Patryka Woźnicę

• Prezesa Partnerstwa Północnej Jury, Halinę Palarz

• Komendanta Policji w Kłomnicach, Przemysława Mazurkiewicza

• Komendanta Gminnego OSP RP, Marka Wróbla

• Dyrektora GOK w Mstowie, Krzysztofa Dryndę

• Dyrektorów placówek Oświatowych Gminy Mstów

• Księgową Przedszkola w Wancerzowie, Małgorzatę Liberdę

• Przewodniczącego Rady Rodziców, Michała Psiuka

                                                                   

oraz wszystkich rodziców i przybyłych członków rodzin.

 

 

2
 

 

W trakcie przemówienia z okazji jubileuszu Dyrektor Przedszkola, Maria Wieszczyk omówiła charakter pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, zmieniające się z upływem lat warunki pracy, dążenia i cele jakie były i są stawiane z dziećmi w tym wieku.

 

Nawiązując do obchodów rocznicy pobytu w nowym budynku przedszkolnym Dyrektor Maria Wieszczyk podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania tak wspaniałego, nowoczesnego obiektu – a w szczególności Wójtowi Gminy Mstów, Tomaszowi Gęsiarzowi, który doprowadził tą trudną inwestycję do szczęśliwego zakończenia.

 

 

5

 

 

Pani Dyrektor złożyła też podziękowania wszystkim pracownikom placówki za zaangażowanie w organizację uroczystości jej 65-lecia i za trud wkładany w codzienną pracę z dziećmi.

Nie zapomniała również o podziękowaniach dla rodziców, którzy włożyli duży wkład pracy i poświecili swój prywatny czas, aby Jubileusz mógł się odbyć na odpowiednim poziomie.

 

 

7

 

 

Po prezentacji multimedialnej, przedstawiającej historię przedszkola, głos zabrali zaproszeni goście - składając wyrazy uznania dla organu prowadzącego za wybudowanie tak wspaniałego obiektu oraz dla pracowników przedszkola za ich pracę i trud włożone w wychowanie, opiekę i nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym.

 

8

 

Poseł na Sejm RP, Lidia Burzyńska

 

 

Następnie  odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci.  Były to:

 

- pokazy z zajęć dodatkowych ZUMBY i SZTUK WALKI

- taniec z chustami w wykonaniu najmłodszych dzieci 3,4- letnich

- piosenka z Powiatowego Konkursu Piosenki w Kłomnicach pt. „Laleczka z saskiej porcelany” (za wykonanie której Emilia Lichosik, lat 6, zdobyła I miejsce)

- taniec wiosenny grupy dzieci 4,5- letnich

- pokaz zabaw ruchowych w języku angielskim

-  piosenka kończąca występ dzieci pt. „ Dziękujemy” w trakcie której przedszkolaki rozdali gościom drobne upominki.

 

14

 

 

W trakcie części artystycznej wystąpili gościnnie:

 

• absolwentka przedszkola Anita Stępień , która wykonała dwie piosenki : „ Babę zesłał Bóg” Renaty Przemyk oraz „ Trójkąty i kwadraty” Dawida Podsiadło

• dyrektor GOK-u w Mstowie Krzysztof Drynda, który wykonał piosenkę „ Dni których  nie znamy” Marka Grechuty .

 

 

Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni długimi brawami.

Hitem występów okazała się bajka na podstawie wiersza Jana Brzechwy pt. „Rzepka” w wykonaniu rodziców i gościnnie odgrywającej główną rolę Klaudii Bednarek.

 

17

 

 

Uwieńczeniem uroczystości był poczęstunek, którego kulminacyjnym akcentem i atrakcją był tort, przedstawiający z dużą dokładnością kształt budynku Przedszkola.

 

18

 

 

 

 

- „Refleksja jubileuszowa karze spojrzeć - z satysfakcją - w miniony okres, ale jednocześnie w przyszłość, by z równym ożywieniem, energią i oddaniem podejmować codzienny trud wychowania i kształcenia tych najmniejszych”

Dyrektor Przedszkola w Wancerzowie Maria Wieszczyk

 

 

191

65 LAT

Przedszkola w Mstowie / Wancerzowie

1952 - 2017

 

Wstecz