Piątek, 23 lipiec 2021, imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy
A- A+

Przebudowa drogi powiatowej Kłobukowice - Skrzydlów / 2017-05-08

Wiosną br. zostały zakończone prace, służące poprawie estetyki po wykonanej przebudowie drogi powiatowej Kłobukowice - Skrzydlów.

 

Przypomnijmy, że pod koniec 2016r. została wykonana inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1028S odc. Kłobukowice – Skrzydlów” na odcinku ok. 1 kilometra (na terenie gminy Mstów). Zamawiającym był Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.
 

Przebudowa drogi Kłobukowice - Skrzydlów

Zakres robót obejmował m.in.:

- frezowanie starej nawierzchni

- mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza

- wykonanie podbudowy i nawierzchni (o grubości warstwy 4cm)

- utwardzenie poboczy i zjazdów

- regulację zasuw wodociągowych i włazów kanalizacji sanitarnej

- ułożenie krawężnika betonowego

- studnie chłonne Ø1200mm – 2 szt.
 

Inwestycja była zakończona w grudniu 2016r., jednak ze względu na warunki pogodowe estetykę (szczególnie utwardzonych poboczy i zjazdów) można było poprawić dopiero wiosną tego roku.

 

Przebudowa drogi Kłobukowice - Skrzydlów

 

 

*************************
Drogi powiatowe: Kłobukowice-Skrzydlów oraz Rzerzęczyce-Witkowice były wykonywane ze środków rządowych. Powiat Częstochowski otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę ww. dróg na wskazanych odcinkach. Środki finansowe zostały przekazane przez Wojewodę Śląskiego.

Przebudowa drogi Kłobukowice - Skrzydlów

- „Pozyskanie środków finansowych na przebudowę drogi Kłobukowice-Skrzydlów było możliwe dzięki wsparciu Pani Poseł na Sejm RP Lidii Burzyńskiej, za co jesteśmy bardzo wdzięczni” – powiedział Wójt Gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz.

 

 

Wstecz