Piątek, 15 październik 2021, imieniny: Jadwigi, Teresy, Florentyny
A- A+

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Mstów na rok szkolny 2017/2018 / 2017-04-07

 

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018
do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mstów określa Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Mstów z dnia 3 kwietnia 2017r. (zarządzenie w załączeniu)

 

PDF Zarządzenie Wójta Rekrutacja Przedszkola

 

2. Określenie kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mstów określa Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 31 marca 2017r. (uchwała w załączeniu)

PDF Uchwała rady Gminy Mstów Rekrutacja Przedszkola

 

Dokumenty do pobrania:
PDF Wniosek o przyjęcie do przedszkola
DOC Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

 

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mstów określa Zarządzenie
Nr 29/2017 Wójta Gminy Mstów z dnia 3 kwietnia 2017r. (zarządzenie w załączeniu)

PDF Zarządzenia Wójta Rekrutacja Szkoła Podstawowa

 

4. Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów określa Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 1 marca 2017 r. (uchwała w załączeniu)

PDF Uchwała Rady Gminy Mstów Rekrutacja Szkoła Podstawowa

 

Dokumenty do pobrania:
DOC Wniosek do klasy I Szkoły Podstawowej poza obwodem
DOC Zgloszenie do szkoły Podstawowej - kontynuacja


 

Wstecz