Poniedziałek, 27 czerwiec 2022, imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla
A- A+

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich

"Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać."
(M. Twain)
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich to placówka publiczna, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w przedszkolu w Małusach Wielkich i Kobyłczycach) oraz uczniowie klas I-VIII. Kiedy i w którym roku zaistniała szkoła w Małusach Wielkich, nie da się dokładnie ustalić. Jedyne ocalałe księgi - Arkusze Ocen - dokumentują, że miało to miejsce w latach dwudziestych XX wieku. Najwcześniej funkcjonowała szkoła w Kobyłczycach, do której chodziły dzieci z Małus Wielkich. Świadczą o tym Arkusze Ocen z roku szkolnego 1921/22. Była to szkoła mieszcząca się prawdopodobnie w jakimś wynajmowanym pomieszczeniu.

Prawdziwy budynek szkolny powstał w 1928 r., na placu kupionym przez gromadę wiejską od gospodarzy Kowalczyka i Helta. Prace budowlane wykonali Józef i Jan Tyrasowie. Była to jedna izba, w której uczyło się na zmiany około 100 dzieci w oddziałach I-IV. W czasie wojny budynek został w niewielkim stopniu zniszczony. Zachowane dokumenty informują, że w roku szkolnym 1946/47 istniała Publiczna Szkoła Powszechna w Małusach Wielkich. Jej kierownikiem i jedynym nauczycielem był Piotr Rospondek. Podobnie, jak w Kobyłczycach, początkowo nauka odbywała się w jednej izbie, mieszczącej się w zrujnowanym po wojnie budynku dworskim.

Aby to zmienić, społeczność wiejska w czynie społecznym wybudowała dwuizbowy budynek szkolny, który w styczniu 1948 roku uroczyście został otwarty i wyposażony w nowy sprzęt i pomoce.
Z protokołu powizytacyjnego sporządzonego 26 kwietnia 1960 roku wynika, że rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego – tzw. „Tysiąclatki”. Uroczyste jej otwarcie odbyło się 1.09.1961 roku. Nowa szkoła (budynek w obecnym kształcie) dysponowała sześcioma dużymi salami lekcyjnymi i salą gimnastyczną. Stwarzała nieporównywalnie lepsze warunki do uczenia nauczycielom i do nauki licznej grupie uczniów. Było to ważne, zwłaszcza że w roku szkolnym 1966/67 – w wyniku reformy – szkoła stała się ośmioletnia, więc przybyła do nauki jeszcze jedna klasa.

szkola-malusy-01
(stan budynku do 2019r., przed Termomodernizacją)

W 2019r. Gmina Mstów przeprowadziła gruntowną termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich. Dzięki zaangażowaniu Wójta Tomasza Gęsiarza i Rady Gminy Mstów pozyskano na inwestycję ponad 2.100.000,00 zł dofinansowania - w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, RPO WSL na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, dachu, stropodachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację systemu c.o., montaż paneli fotowoltaicznych, modernizację instalacji c.o. (w tym montaż nowych grzejników).

m1

Aktualnie organem prowadzącym szkołę jest Gmina Mstów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Mariola Tomczyk.

Adres szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich
Małusy Wielkie 19 , 42-244 Mstów
tel.: 34 328 41 29
e-mail:
strona internetowa: http://www.zspmalusy.szkolnastrona.pl/

Kadra pedagogiczna to: dyrektor, nauczyciele edukacji przedszkolnej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka polskiego i historii, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciele matematyki, przyrody, geografii, biologii, chemii, techniki, informatyki, plastyki, muzyki, wychowania-fizycznego, katechezy, logopeda, pedagog.
Pracownicy obsługi: 4.
Pracownicy administracyjni: 1.
Liczba oddziałów: 8

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:10 do 14:30. Dzieci jedzą śniadania przyniesione z domu, a na miejscu mają robioną herbatę. W szkole jest catering. W budynku placówki mieści się sala przedszkolna, dwie sale edukacji wczesnoszkolnej, pracownia komputerowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza, pracownia humanistyczna, sala gimnastyczna, świetlica, pokój nauczycielski, dwie łazienka, szatnia oraz pomieszczenia gospodarcze.

mw1 mw3 mw2
mw5 mw6 mw4

Za budynkiem znajduje się duże boisko wyposażone w urządzenia do gier na świeżym powietrzu, natomiast przed szkołą uczniowie i dzieci przedszkolne maja do dyspozycji mini-plac zabaw.
Szkoła posiada bazę dydaktyczno-sportową. Dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I-VIII biorą udział w licznych konkursach i zawodach sportowych: szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, ogólnopolskich, gdzie zdobywają wysokie wyniki.

Programy i projekty realizowane w szkole:

 • Programy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Program edukacji języka polskiego i historii;
 • Program nauczania języka angielskiego, języka niemieckiego;
 • Program edukacji matematyki, przyrody, informatyki, geografii, biologii, chemii;
 • Program edukacji plastyki, techniki, muzyki;
 • Program edukacji wychowania fizycznego;
 • Program zajęć religii;
 • Program Wychowawczy Szkoły;
 • Szkolny Program Profilaktyki;

Każdego roku nasza placówka bierze również udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, Dzień Ziemi, akcjach charytatywnych.

W placówce organizowanych jest wiele uroczystości. Do najważniejszych z nich należą:

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego;
 • Pasowanie na Przedszkolaka i Ucznia Klasy I;
 • Dzień Edukacji Narodowej;
 • Dzień Patriotyczny;
 • Bal Andrzejkowy;
 • Mikołajki;
 • Wigilia;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Bal Karnawałowy;
 • Pierwszy Dzień Wiosny;
 • Przedstawienie Wielkanocne;
 • Piknik Rodzinny;
 • Zakończenie Roku Szkolnego.

Poza tym organizowanych jest wiele akcji i uroczystości tematycznych oraz konkursów wewnątrzszkolnych. W placówce odbywają się "żywe lekcje" przyrody, historii, muzyki, warsztaty edukacyjne prowadzone przez zapraszanych edukatorów.
Tradycyjnie w placówce organizowany jest Międzyprzedszkolny Konkurs "Bezpieczna droga do przedszkola. Praca Policjanta", Gminny Konkurs Recytatorski na "wiersz ekologiczny", Międzyszkolny Turniej "Kraina Zdrowia".

Placówka wykazuje się współpracą z:

 • rodzicami dzieci;
 • Radą Rodziców;
 • innymi placówkami oświatowymi z gminy Mstów;
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mstowie;
 • Biblioteką w Kobyłczycach;
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Małusach Wielkich;
 • Policją;
 • władzami lokalnymi;
 • Sołtysem i Radą Sołecką;
 • Kościołem Parafialnym w Małusach Wielkich;
 • Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie;
 • Organizacją LOP w Częstochowie.

Każdego roku dzieci wyjeżdżają m.in. do kina, teatru, pobliskich instytucji, na wycieczki jednodniowe i wielodniowe oraz "Zieloną Szkołę". W szkole prowadzone są również zajęcia kół zainteresowań w których uczniowie mogą uczestniczyć w zależności od potrzeb. Każdy nauczyciel stara się aby w naszej szkole dzieci czuły się bezpiecznie, dobrze i mogły realizować swoje zainteresowania.

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki!

Wstecz