Niedziela, 22 maj 2022, imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty
A- A+

Kurs pierwszej pomocy - nowi ratownicy w gminie Mstów / 2017-02-21

Dla strażaków z jednostek OSP gminy Mstów odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – w ramach programu podnoszenia kwalifikacji druhów ochotników. Podkreślić należy, że było to pierwsze tego typu szkolenie na naszym terenie. Pomysłodawcą i koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Komendant Gminny Związku OSP RP, Marek Wróbel.

kurs-kpp-mstow-01

- „Kurs w całości pokryty został z budżetu gminy, gdyż pieniądze z rezerwy budżetowej przekierowane na straż, przeznaczone zostały właśnie na organizację kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W związku z tym serdeczne podziękowania kieruję w stronę Wójta Gminy Mstów, Tomasza Gęsiarza, Radnych Gminy Mstów i Skarbnik Gminy, którzy również dostrzegli potrzebę zorganizowania takiego kursu, aby przeszkolić ochotników" – powiedział Komendant M.Wróbel.

kurs-kpp-mstow-03

Zajęcia prowadzone przez firmę „VIMED” odbywały się na terenie Zespołu Szkół w Mstowie. Kurs KPP obejmował 66 godzin ćwiczeń i wykładów, w czasie których druhowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

kurs-kpp-mstow-04

Egzamin państwowy, składający się z formy pisemnej i praktycznej, miał miejsce 29 stycznia 2017 roku, a przeprowadził go konsultant wojewódzki w dziecinie medycyny ratunkowej dla województwa łódzkiego.

kurs-kpp-mstow-06

W chwili obecnej ilość przeszkolonych ratowników jest zgodna z wytycznymi, dotyczącymi udzielania KPP w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym (KSRG).
Każda jednostka OSP na terenie gminy Mstów ma przeszkolonych minimum dwóch ratowników, co oznacza, że jest przygotowana do udzielenia KPP za pomocą technik przyrządowych i bezprzyrządowych.
Nabyte uprawnienia ważne są przez trzy lata, a po upływie tego czasu ratownik obligatoryjnie ponownie przystępuje do egzaminu państwowego. Dodatkowo, na prośbę uczestników kursu, zaplanowano również, aby co roku organizować takie jednodniowe warsztaty w naszej gminie. Ponadto kurs stworzył podwaliny do powstania w gminie Mstów Grupy Medycznej. Więcej informacji na temat ukaże się niedalekiej przyszłości.

kurs-kpp-mstow-13

W kursie KPP uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP gminy Mstów. Byli to: dh Dawid Bajor, dh Przemysław Bajor, dh Artur Bigosiński, dh Kamil Boral, dh Mateusz Boryś, dh Daniel Chmielarz, dh Eugeniusz Cierpiałowski, dh. Paulina Czyż, dh Krystian Fertacz, dh Sławomir Fresel, dh Adrian Gołdy, dh Dawid Jaksender, dh Marek Jaksender, dh Jakub Jura, dh. Justyna Klimczak, dh Patryk Machura, dh. Katarzyna Makowska, dh Łukasz Małolepszy, dh Sebastian Marczak, dh Patryk Mazanek, dh. Teresa Nowakowska, dh Piotr Pardela, dh Adam Raczyński, dh Łukasz Rak, dh Kamil Romański, dh Robert Rozpondek, dh Wojciech Rubik, dh Zygmunt Sieradzki, dh Zbigniew Stanisławczyk, dh. Marita Trojanowska, dh Rafał Zacharski i dh Rafał Zwolski.

kurs-kpp-mstow-00

Warto dodać, że do grona ratowników dołączyło również pięć kobiet, są to pierwsze kobiety ratowniczki w szeregach OSP naszej gminy.

kurs-kpp-mstow-11

Informację nadesłał: Komendant Gminny Związku OSP PR, Marek Wróbel
Zdjęcia: Paulina Czyż, Justyna Klimczak i Katarzyna Makowska.

Wstecz