Poniedziałek, 08 sierpień 2022, imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
A- A+

Przydatne linki

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


 
Społeczne organizacje ratownicze
 
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe http://www.gopr.pl/
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe http://www.topr.pl/
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe http://www.wopr.pl/
Mazurska Służba Ratownicza http://www.msr-okartowo.pl/
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa http://www.sar.gov.pl/
 
Organizacje międzynarodowe i pozarządowe
 

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affaires

http://ochaonline.un.org

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
http://www.osce.org/

Directorate-General for Humanitarian Aid (DG ECHO)

http://ec.europa.eu/echo/
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża http://www.icrc.org
Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca http://www.ifrc.org
Ruch Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca http://www.redcross.int
Polski Czerwony Krzyż http://www.pck.org.pl
Polska Misja Medyczna (PMM) Szpital Polowy PMM http://www.pmm.org.pl
Grupa Zagranica http://www.zagranica.org.pl
CARITAS http://www.caritas.pl
Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego http://www.ordynariatpolowy.caritas.pl
Polska Akcja Humanitarna http://www.pah.org.pl
Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej http://www.icdo.org/
CEPREDENAC - Centrum zapobiegania klęskom żywiołowym w Ameryce Środkowej http://www.sica.int/cepredenac/
 
Inne
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 
Instytucje naukowo-badawcze
Akademia Obrony Narodowej http://www.aon.edu.pl/
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej http://cnbop.pl/
EU Institute for Security Studies http://www.iss-eu.org/
Wstecz