Poniedziałek, 27 czerwiec 2022, imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla
A- A+

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie

"Nie lękajcie się szukać prawdy o Was samych i otaczającym Was świecie."
                                                                                              Jan Paweł II

Uchwałą Rady Gminy w Mstowie z dnia 17.04.2003r., zostały połączone w Zespół: Szkoła Podstawowa w Jaskrowie i Przedszkole.

Nadanie imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie im. Jana Pawła II rozpoczęło się dnia 28 czerwca 2005r., podjęciem Uchwały Nr XXII/214/2005 przez Radę Gminy w Mstowie, w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Jaskrowie Szkole Podstawowej w Jaskrowie i Przedszkolu w Jaskrowie.

15 października 2005 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Jaskrowie. Podczas tej uroczystości Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił sztandar i tablicę pamiątkową na budynku szkoły. Od tego momentu należymy do Rodziny Szkół noszących imię Papieża.

Dyrektorem Zespołu jest mgr Robert Knysak.
Zastępca dyrektora - funkcja pełniona społecznie mgr Beata Ślęzak
Organ prowadzący szkołę: Gmina Mstów
Organ nadzorujący szkołę: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: podstawowa
Liczba oddziałów: 8 + 2 oddział przedszkolne (przedszkole i oddział 6 latków)
Liczba nauczycieli: 16+11
Sekretariat: Maria Tyras
Pracownicy obsługi: 6+1
Tel. 034/3284 771
e-mail: zspjaskrow@op.pl
Adres:
Jaskrów, ul. Starowiejska 2
42-244 Mstów,

"Efektywna szkoła-to szkoła, która się rozwija"
                                                 Robert Fisher

Szkoła posiada:
- świetlicę,
- 8 sal dydaktycznych
- 1 salę gimnastyczną,
- boisko szkolne do piłki nożnej, boisko do gry w piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę ręczną „Orlik”,
- plac zabaw dla dzieci,
- pracownię komputerowa z dostępem do internetu,
- bibliotekę szkolną z 6000 woluminów,
- gabinet profilaktyki przedmedycznej.

Uczniowie uczą się 2 języków obcych - j. angielskiego od klasy pierwszej i j.niemieckiego od klasy V szkoły podstawowej.

Uczniowie naszej szkoły mają wiele osiągnięć oraz osiągają wysokie noty podczas konkursów: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, międzyszkolnych i szkolnych.

W szkole działa:
- Harcerstwo,
- Wolontariat
- Samorząd Uczniowski,
- Szkolna Kasa Oszczędności.

Uczniowie spędzają tu czas na nauce i zabawie, korzystają z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Mogą wybierać spośród zajęć intelektualnych, fizycznych, artystycznych, muzycznych, np.:
- Koło teatralne dla klas młodszych,
- Koło polonistyczne,
- Chór szkolny,
- Szkolny Klub Sportowy (SKS),
- Koło matematyczne,
- Koło artystyczne,
- Język angielski „Dla ciekawych”,
- Koło komputerowe dla klas IV-VI,
- Koło języka niemieckiego,
- Ogródek szkolny,
- Zajęcia sportowe dla klas I-III,
- Religia,
- Grupa taneczna,

Szkoła to miejsce spotykania się uczniów, rodziców oraz osób współpracujących. Do szkolnych tradycji należą:
- Spotkania Wigilijne
- Akademie z okazji Święta Edukacji Narodowej,
- Pasowanie na ucznia,
- Akademia z okazji Święta Niepodległości,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Dziecka,
- Festyn Rodzinny.

Uczniowie Szkoły Podstawowej bezpłatnie otrzymują codziennie mleko, warzywa i owoce.

Nauczyciele i uczniowie przeprowadzają liczne akcje: związane z działalnością Wolontariatu, Harcerstwa, Samorządu Uczniowskiego i wiele innych działań pożytecznych dla szkoły i regionu.

Nasza szkoła kładzie nacisk na kształcenie umiejętności i ich wykorzystanie w praktyce w zakresie wszystkich przedmiotów. Stosujemy różnorodne metody pracy. Szczególnie mocno troszczymy się o bezpieczeństwo dzieci i ich rozwój intelektualny. Staramy się też uwrażliwić je na: potrzeby innych ludzi, poszanowanie wartości, patriotyzmu do Ojczyzny oraz uczymy otwartości i tolerancji.

Nasza szkoła jest przestronna. Ma dobrze wyposażone, estetyczne sale lekcyjne. Stale dbamy o to, by dzieci jak najlepiej poznały swój region i jego kulturę. Zależy nam również, by odnalazły swoje miejsce w Europie.

Do tradycji naszej szkoły należy organizowanie:
- Konkursów Matematycznych,
- Konkursów Recytatorskich i uczestnictwo w wielu innych konkursach,
- Gminne zawody sportowe-piłka siatkowa,
- Zielonych szkół,
- Obozów wędrownych dla dzieci.
- Organizujemy także wyjazdy do: teatru, kina, muzeów i filharmonii.

Od lat współpracujemy z :
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
- Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych,
- Zależy nam - wychowawcom i nauczycielom, aby wychować człowieka prawego, posiadającego rzetelną wiedzę, przygotowanego do godnego i mądrego życia.

Zapraszamy każde dziecko do zdobywania i pogłębiania wiedzy w murach Naszej Szkoły, rozwijania talentów i pasji.

"Sztuka nauczania na tym polega..., aby zajęcia szkolne miały-gdy to możliwe postać zabawy, a wartość pracy"
                                                                                                                                                      A. Kamieński

Wstecz