Poniedziałek, 27 czerwiec 2022, imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla
A- A+

Szkoła Podstawowa im. Świętego Huberta w Krasicach

2008_04_spkrasice_02.jpgZarys dziejów Szkoły Podstawowej w Krasicach

Po upadku powstania styczniowego 1863-64 władze carskie przeprowadziły wiele zmian prawnych w Królestwie Polskim. Jedną z ustaw władz carskich była Ustawa o Początkowych Szkołach Ludowych z 1864 roku. Teren byłego Królestwa Polskiego podzielono na dziesięć dyrekcji szkolnych.

Okręg częstochowski znalazł się w dyrekcji łódzkiej. Miasteczko Mstów po upadku powstania styczniowego utraciło prawa miejskie, istniejąca szkoła również ulegała degradacji. Okoliczne wsie, które dawniej należały do szkoły mstowskiej, przystąpiły do organizacji własnych szkół. Wójt gminy Wancerzów donosił, że mianował: "we wsi Krasice nauczycielem Fortunata Kaszubskiego i osobną szkołę, aby dzieci nie umiejące nic nauczyły się choćby poznawać litery".

Jednoklasowa szkoła mieściła się w wynajętej izbie prywatnego domu, ponieważ chłopi odmówili budowy osobnego budynku. Jednoklasowa szkoła funkcjonowała w ten sposób aż do roku 1921, kiedy to z inicjatywy sołtysa Kaloty powstał komitet budowy szkoły. Wieś przekazała 5 mórg ziemi, budulec i podjęła się wykonawstwa. Pomogły władze oświatowe z powiatu częstochowskiego.

Latem 1923 roku powstał murowany budynek, kryty czterospadzistym dachem z ceglanej dachówki. Na jej otwarcie przybył inspektor powiatowej oświaty, zasłużony twórca pierwszego polskiego gimnazjum w Częstochowie, Walerian Kuropatwiński. Placówką kierował w latach 1921-25 Stefan Paładejczyk. Początkowo szkoła była dwuklasowa, ale według projektowanej sieci miała to być czteroklasowa szkoła powszechna. Szkoła w Krasicach funkcjonowała sprawnie do roku 1939. Działania wojenne zdezorganizowały działanie placówki, ale nie jej przerwały. Dzieci mogły uczęszczać do szkoły.

Po zakończeniu II wojny światowej Szkoła Podstawowa w Krasicach stała się siedmioklasowa. Obecnie jest sześcioklasową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym. Obecnie działalność szkoły nie ogranicza się tylko do jej zadań dydaktycznych i wychowawczych, do czterech lat Samorząd Uczniowski redaguje gazetkę szkolną "Szkolny Express", która jest dwumiesięcznikiem oraz na bieżąco opisuje życie szkoły. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Uczniowie ściśle współpracują ze środowiskiem, władzami gminnymi i powiatowymi, licznym gronem przyjaciół szkoły przy organizacji imprez okolicznościowych, Biesiady Krasickiej i konkursów o zasięgu regionalnym, w którym uczestniczą nie tylko szkoły z terenu gminy Mstów ale, również z gmin powiatu częstochowskiego a nawet szkoły z terenu powiatu myszkowskiego i kłobuckiego. Zaliczyć do nich można Regionalny Turniej Wiedzy Przyrodniczo - Ekologiczno - Łowieckiej, Literacki Konkurs Bożonarodzeniowy, oraz Festiwal im. Jana Pawła II.

krasice3

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia - św. Huberta. Honorowy patronat nad uroczystością objęło Koło Łowieckie "Łoś" , którego członkowie należą do długoletnich i aktywnych przyjaciół Szkoły Podstawowej w Krasicach.

Wstecz