Sobota, 13 kwiecień 2024, imieniny: Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
A- A+

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"  (Seneka Młodszy)

 

Uchwałą Nr X/70/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 14.08.2019 r. powołane zostały obwody szkół, wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Mstowie - obejmują następujące miejscowości: Mstów, Siedlec, Gąszczyk, Cegielnia, Wancerzów, Latosówka, Rajsko, Kłobukowice, Kuchary.

W skład Szkoły Podstawowej wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie
 • Oddział Przedszkolny - "zerówka".
Dyrektorem placówki jest mgr Beata Miry.


Dane kontaktowe:
adres: 42-244 Mstów, ul. Partyzantów 2
Tel. 034/3284 107, 034/3295 285
Fax. 034/3284 141
e-mail: sekretariat@szkolamstow.pl
beata.miry@szkolamstow.pl

s31

W Szkole uczy się 436 uczniów (rok szkolny 2019/2020), pracuje 65 nauczycieli i 16 pracowników obsługi. W szkole zatrudnieni są: logopeda, neurologopeda, nauczyciele oligofrenopedagodzy, terapeuci pedagogiczni, tyflopedagodzy, surdopedagog, nauczyciele wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem.

Szkoła Podstawowa w Mstowie posiada:

 • świetlicę,
 • stołówkę szkolną i dobrze wyposażoną kuchnię, spełniającą wymogi HACCP,
 • 34 sale dydaktyczne,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • bibliotekę,
 • sala gimnastyczną oraz nowoczesną halę widowiskowo – sportową.
 • dodatkowo, w roku 2014 oddano do użytku kompleks sportowy na świeżym powietrzu, który wyposażony jest w: bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz boisko do piłki nożnej.
s11

 

Wszyscy uczniowie obowiązkowo uczą się dwóch języków obcych tj. języka angielskiego i j. niemieckiego. Szkoła realizuje podstawę programową, poszerzoną o programy własne z zakresu: ekologii, plastyki, techniki, języka angielskiego, muzyki, tańca, sportu, zdrowego żywienia, tradycji regionalnych.

Szkoła uczestniczy w Programach Europejskich:

 • Jugendwerk (współpracując z niemiecką szkołą w Rhönschule Gersfeld),
 • eTwinning,
 • Erasmus+,
 • POWER.

Szkoła posiada:

 • Ceremoniał Szkolny,
 • Złotą Księgę Uczniów,
 • Wiele osiągnięć krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych,
 • Laureatów Olimpiad Przedmiotowych ze wszystkich przedmiotów m.in.: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, fizyki, chemii, geografii,
 • Chór Szkoły Podstawowej - Con Vigore,
 • Zespół Taneczny - Cheerleaders "SPARKS".

W mstowskiej szkole działa:

 • Samorząd Uczniowski,
 • Rada Rodziców,
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Mstowiak",
 • Wolontariat SP Mstów,
 • III Środowiskowy Szczep Harcerski „Skała” w skład którego wchodzą:

- 23. Mstowska Drużyna Harcerska „Amonit”,

- 25. Mstowska Drużyna Starszoharcerska „Piorun”,

- 4. Gromada Zuchowa „Mstowskie Słoneczka”,

- 34. Gromada Zuchowa „Pomarańczowe Wilczki”.

 

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w licznych zajęciach pozalekcyjnych, w ramach:

 • koła szachowego,
 • koła logiczno – przyrodniczego,
 • koła plastycznego,
 • koła sportowego z piłki nożnej, koszykowej, siatkowej,
 • koła tanecznego,
 • chóru,
 • rytmiki w klasach „0”.

s3
 

Szkoła Podstawowa w Mstowie szczególnie dba o integrację uczniów z terenu całej Gminy podczas:

 • spotkań wigilijnych,
 • Dnia Babci i Dziadka,
 • Spotkań Noworocznych,
 • Przedstawienia teatralnego (Bajka) z udziałem rodziców i nauczycieli, połączonego z balem karnawałowym dla dzieci z całej gminy,
 • Paczki od Świętego Mikołaja. Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych,
 • Dnia Mamy i Taty,
 • Dnia Dziecka,
 • Festynu Rodzinnego,
 • Małej Olimpiady Gminy Mstów.

Inne ważne wydarzenia to:

 • Igrzyska Szkół Podstawowych Powiatu Częstochowskiego,
 • Turniej piłki nożnej pomiędzy reprezentantami rodziców i nauczycieli, organizowany podczas Festynu Rodzinnego.

Uczniowie I – V klasy Szkoły Podstawowej w ramach „Programu dla szkół” bezpłatnie otrzymują mleko, warzywa i owoce.

Wstecz