Piątek, 18 czerwiec 2021, imieniny: Marka, Elzbiety
A- A+

Adres, numery telefonów, email

GMINA MSTÓW
UL. GMINNA 14
42-244 MSTÓW
NIP: 949-219-51-02
REGON:
151398095

TELEFONY GŁÓWNE:
  •  34 3284-005
  •  34 3284-068
  •  34 3284-149
  •  34 3665-503
  • fax.:  34 3785-558
email:
 

NR KONT BANKOWYCH URZĘDU GMINY MSTÓW:

75 8256 0007 2001 0000 0039 0001
90 8256 0007 2001 0000 0039 0022 - opłaty za gospodarowanie odpadami

Nr pokoju ZAKRES DZIAŁANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA Nr telefonu wewnętrzny Adres e-mail
1 Ewidencja Ludności, Działalność Gospodarcza,
Dowody Osobiste
Edyta Żyznowska,
Martyna Juszczyk-Kubica
50
2 Urząd Stanu Cywilnego Magdalena Cieśliczka 51
5 Promocja, Zarządzanie Kryzysowe, Obronność,
Obrona Cywilna, Imprezy masowe, OSP
Adam Równiak 53

7 Biuro Rady Gminy, Ochrona Zdrowia Dorota Smołucha 32
8 Gospodarka Nieruchomościami i Mieszkaniowa,
Targowisko, Place Zabaw, Zabytki
Beata Wysocka
Iwona Szczepanik
40
9 Rolnictwo, Leśnictwo,
Wycinka Drzew, Podatek Akcyzowy,
Schronisko dla zwierząt
Karolina Bartelak 39
10 Inwestycje Jarosław Łapeta 38
11 Fundusze Zewnętrzne, Zamówienia Publiczne Kinga Cichoń 37
12 Obsługa Prawna Michał Lada 36  
14 Planowanie Przestrzenne, Budynki Komunalne,
Gospodarka Wodna
Magdalena Królikowska - Góra 34
15 Gospodarka Odpadami, Ochrona Środowiska Marcin Fertacz 33
16 Drogi, Komunikacja Autobusowa,
Zezwolenia Alkoholowe, Pracownicy Interwencyjni
Andrzej Kubik 30
17 Informatyk, Ochrona Danych Osobowych Jarosław Całusiński 31
18 Oświata Ewa Osuchowska 41
19 Księgowość Szkół i Przedszkoli Anna Benduch,
Małgorzata Liberda
44
20 Opłata za Gospodarowanie Odpadami Marzena Kręciwilk 45
21

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aleksandra Woszczyna 49

24 Podatek Rolny, Podatek Leśny,
Podatek od Nieruchomości,
Podatek od Środków Transportowych
Magdalena Małolepsza,
Monika Jędryka
29
25 Kadry, Pożytek Publiczny, Archiwizacja Ilona Bera 27
26 Sekretariat Anita Matusiak 21
27 Wójt Gminy Tomasz Gęsiarz 22
28 Zastępca Wójta Małgorzata Grabowska 23
29 Budżet i Finanse Maria Skibińska 24
30 Księgowość Gminy, Fundusz Sołecki Beata Radecka,
Agnieszka Szmidla,
Magdalena Muś,
Renata Tyras
25, 26


rtyras@mstow.pl
32 Organizacja Urzędu Sylwia Kuban 43

 

Wstecz