Poniedziałek, 25 październik 2021, imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego
A- A+

Remont drogi powiatowej w ul. Częstochowskiej w Mstowie / 2016-12-31


Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg wykonano remont drogi powiatowej w ul. Częstochowskiej w Mstowie.

 

Ta prowadząca m.in. wzdłuż mstowskiego cmentarza i wlotowa do Mstowa droga powiatowa (od strony Srocka, Brzyszowa i Siedlca) była mocno zniszczona, szczególnie przez przejeżdżające tam często samochody ciężarowe.

Również liczne media, znajdujące się w osi drogi (studzienki wodociągowe, kanalizacyjne itp.) wskutek natężenia ruchu zapadały się i efekt wizualny był daleki od idealnego.


 

2016-12-02-droga-03.jpg

Stan ul. Częstochowskiej przed remontem


 

Zakres robót remontowanej jezdni obejmował (zgodnie z SIWZ):

- frezowanie nawierzchni bitumicznej

- regulację włazów istniejących – 61 szt.

- regulację włazów nowych (po wymianie) – 8 szt.

- regulację wpustów ulicznych – 34 szt.

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową

- przebrukowanie ścieku ulicznego z kostki brukowej (20% kostki nowej) – 250,00m

- warstwa ścieralna AC11S o grubości warstwy 5cm


 

W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie drogi było realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych oraz przebrukowanie ścieku ulicznego z kostki brukowej.

 

2016-12-02-droga-10.jpg


 

Pomimo, że nie jesteśmy Zamawiającym (jest nim PZD – przyp.red.,) mamy pewne zastrzeżenia co do jakości wykonania drogi, które zgłosiliśmy przy odbiorze.

Wiem, że Wykonawca ma zalecone do wykonania „przy sprzyjającej pogodzie” poprawki oraz elementy, służące poprawie estetyki drogi. Będziemy tego pilnować.”
 

powiedział Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Spraw Obywatelskich UG Mstów, Tadeusz Marcisz.

 

 

2016-12-02-droga-12.jpg


 

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 1037S w m. Mstów (ul. Częstochowska) w km 0+870 – 1+630, gmina Mstów

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie (zadanie dofinansowane z budżetu gminy Mstów)

Wykonawca: PUH „DOMAX”

Odbiór zadania: 12.XII.2016r. 

Wstecz