Środa, 29 maj 2024, imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
A- A+

INVEST IN - Punkt Obsługi Przedsiębiorców

logoGmina Mstów położona jest w północnej części województwa śląskiego i administracyjnie wchodzi w skład powiatu częstochowskiego. Rozciąga się na powierzchni ok. 120 km kwadratowych i zamieszkuje ją prawie 11 tysięcy mieszkańców.
W skład gminy wchodzą 22 miejscowości tj.: Brzyszów, Cegielnia, Gąszczyk, Jaskrów, Jaźwiny, Kłobukowice, Kobyłczyce, Krasice, Kuchary, Kuśmierki, Latosówka, Łuszczyn, Małusy Małe, Małusy Wielkie Mokrzesz, Mstów, Pniaki Mokrzeskie, Siedlec, Srocko, Rajsko, Wancerzów i Zawada, które tworzą 18 sołectw.

Gmina Mstów bezpośrednio graniczy z miastem Częstochowa. Posiada dogodny i bliski dojazd mieszkańców do miejsc pracy na terenie miasta, co zachęca między innymi do zamieszkania na terenie gminy. Przyczynami dodatniego salda migracji w gminie są też: atrakcyjność pod względem położenia geograficznego oraz przepiękny krajobraz (rozciągający się wzdłuż meandrującej rzeki Warty, z charakterystycznymi ostańcami wapiennymi lub pojedynczymi wzniesieniami porośniętymi lasami). Prawdziwą wizytówką gminy jest sadownictwo i przetwórstwo owocowe - obecnie sady, w większości jabłoniowe, zajmują ponad 230 ha powierzchni - to największe ich skupisko w województwie śląskim, położone są w miejscowościach: Zawada, Wancerzów, Mstów i Siedlec. W większości są to sady jabłoniowe, ale również można spotkać sady z gruszami, śliwami, czereśniami i wiśniami oraz plantacje malin, czarnej porzeczki, truskawek i borówki amerykańskiej. Wielu mstowskich sadowników prowadzi swą działalność od kilku pokoleń i są oni laureatami różnych nagród.

Działalność gospodarczą różnych branż na terenie gminy prowadzi ok 780 firm.

gmina

Informacje statystyczne

Województwo: Śląskie

Powiat: Częstochowski

Gmina Wiejska: Mstów

Dostępność komunikacyjna

Na terenie Gminy Mstów funkcjonują następujące linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej:

 • Linia GZK Rędziny ( relacji Częstochowa - Latosówka przez Rudniki)
 • Linia MPK nr 26 (relacji Częstochowa – Siedlec)
 • Linia MPK nr 30 (relacji Częstochowa – Siedlec, przez Jaskrów, Wancerzów, Mstów)
 • Linia M1 Kobyłczyce – Mstów
 • Linia M2 Pniaki Mokrzeskie – Mstów
 • Linia M3 Kuchary – Mstów
 • Linia M4 Krasice – Jaskrów
 • Linie powiatowe:
  • 115 Częstochowa – Bolesławów
  • 116 Częstochowa – Dąbrowa Zielona
  • 117 Częstochowa – Złoty Potok

Odległości do:

1. najważniejszych ośrodków miejskich:

- Częstochowa – 15 km,

- Katowice – 90 km,

- Łódź – 135 km,

2. lotniska:

      - Katowice Pyrzowice – 70 km,

      - Łódź – 100 km,

      - Kraków – 125 km

Gospodarka

W 2022 roku zarejestrowanych w Gminie Mstów było 65 nowych przedsiębiorców i były to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Najczęściej przedmiotem działalności przedsiębiorstw są:

 • usługi remontowo-budowlane,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • zakładanie stolarki budowlanej,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • transport drogowy towarów,
 • sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów,
 • wykonywanie pokryć dachowych.

Wykaz najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Mstów:

 • P.W. DEMAR;
 • P.U.H.P. INST-GAZ;
 • PPHU Meble Wrzosowa;
 • „GAWBUD” Sp. j.
 • POLGER okna;
 • G.J.Z. BUD S.C.;
 • DREWNOLANDIA producent konstrukcji drewnianych;

Rynek pracy

Gmina Mstów ma 10 849 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 61,5% mieszkańców Gminy Mstów jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 40,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu częstochowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Edukacja i dostęp do kadr

Na terenie Gminy Mstów funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 2 przedszkola. Według stanu na 30.09.2022 r. naukę w szkołach rozpoczęło 755 uczniów, a w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 336 dzieci. Ponadto atutem gminy jest bliskie sąsiedztwo miasta Częstochowa, w którym młodzież może kontynuować naukę w 36 szkołach średnich o różnych profilach (w tym również szkoły branżowe) oraz na uczelniach wyższych publicznych, jak i niepublicznych.

Infrastruktura techniczna

Stan i poziom infrastruktury technicznej jest ważnym wskaźnikiem świadczącym o rozwoju gminy, zarówno gospodarczym, jak również mieszkaniowym - dlatego władze Gminy Mstów dołożyły wszelkich starań, aby jak najwięcej osób i podmiotów gospodarczych korzystało z infrastruktury technicznej. Stan infrastruktury na terenie gminy jest na wysokim poziomie.

Korzystający z infrastruktury w % ogółu ludności ( na dzień 31.12.2022 r.):

- wodociągi – 100%

- kanalizacja – 42%

- gaz podłączony do budynków -  51%
 

Tereny rekreacyjne

Gmina Mstów graniczy z Częstochową, jest najdalej na północ wysuniętą częścią Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To rejon o niezwykłych walorach krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Tereny, które przyciągają do siebie tysiące turystów pieszych i rowerowych, wspinaczy skałkowych, grotołazów, kajakarzy i miłośników nordic walkingu. Wśród kajakarzy bardzo dużą popularnością cieszy się odcinek rzeki Warty od Bramy Mirowskiej do Mstowa. Nad brzegiem rzeki w Mstowie wznosi się Góra Szwejcera (z legendą o Skale Miłości), a obok niej istnieje kompleks sportowo-rekreacyjny obejmujący zbiornik Tasarki.

Przez gminę przebiegają następujące szlaki turystyczne:

- szlaki piesze;

- szlaki rowerowe;

- szlaki konne;

- szlaki kajakowe.

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy

W Gminie Mstów znajduję się Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, który zajmuje się:

 1. przygotowywaniem kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacją i aktualizacją, w tym nadzorem nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;
 2. weryfikacją oferty inwestycyjnej i działań POP pod kątem zgodności ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy", w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami;
 3. organizacją/udziałem w organizowanych przez Gminę działaniach promujących ofertę inwestycyjną gminy;
 4. udzielaniem informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej;
 5. organizowaniem w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie gminy i współdziałaniem z innymi podmiotami w tym zakresie;
 6. asystowaniem inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego;
 7. opieką po inwestycyjną dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy;
 8. współdziałaniem z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z PAIH, RCOI i SSE;
 9. znajomością i przestrzeganiem standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania.

Dlaczego warto inwestować w Gminie Mstów:

- gmina należąca do aglomeracji częstochowskiej;

- średniej wielkości gmina województwa śląskiego;

- liczne atrakcje turystyczne;

- rozwinięta infrastruktura sportowa oraz rekreacyjna;

- brak obszarów zurbanizowanych;

- duży rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego;

- większość terenów inwestycyjnych jest uzbrojonych;

- bliskie sąsiedztwo autostrady A1;

- 55 min do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice;

- niemal 1tys. podmiotów gospodarczych;

- możliwości przyciągające inwestorów z różnych branż;

- poziom bezrobocia niższy niż w województwie.

Dostępność terenów inwestycyjnych

W Gminie Mstów dostępne są tereny inwestycyjne, których głównym przeznaczeniem jest działalność usługowa, rekreacyjno-wypoczynkowa i budownictwo mieszkaniowe. W ofercie dominują tereny uzbrojone, co znacznie poprawia ich atrakcyjność oraz umożliwia przyspieszenie procesu komercjalizacji. Atrakcyjne położenie gminy pozwala na współpracę z sąsiednimi samorządami, prywatnymi przedsiębiorcami oraz mieszkańcami.

Wstecz