Piątek, 18 wrzesień 2020, imieniny: Irmy, Stanislawa, Ireny
A+ A-

Odbiór odpadów - zmiana terminu składania deklaracji / 2019-11-15

Od 6 września 2019 roku nastąpiła zmiana terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

info

* Pierwszą deklarację składamy w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego  mieszkańca.


* W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, właściciel nieruchomości jest  zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


* NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wstecz, z wyjątkiem zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca, gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wstecz