Niedziela, 18 sierpień 2019, imieniny: Ilony, Bronislawa, Heleny
A+ A-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039S Mokrzesz - Żuraw / 2018-12-28

Sfinalizowana została przebudowa drogi powiatowej Nr 1039 S Mokrzesz - Żuraw (w km 0+700 – 1+670). Zadanie zostało wykonane na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Prawie kilometrowy odcinek „powiatówki” od Mokrzeszy (gm. Mstów) w kierunku Żurawia (gm. Janów) był od lat w fatalnym stanie – liczne spękania i dziury w nawierzchni utrudniały pojazdom mechanicznym poruszanie się po tej drodze.

m3

stan nawierzchni przed inwestycją...


Zadanie zostało sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

m12

Zakres robót przebudowanej drogi:

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką;

- Mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza;

- Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ;

- Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym ;

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 (z zagęszczeniem mechanicznym) - grubość po zagęszczeniu 15 cm ;

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej ;

- Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją asfaltową ;

- Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej; grubość po zagęszczeniu 7 cm ;

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych /warstwa ścieralna/; grubość po zagęszczeniu 4 cm ;

- Utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym i kruszywem łamanym.

Wstecz