Wtorek, 27 październik 2020, imieniny: Iwony, Sabiny
A+ A-

Budowa chodnika na ul.Sadowej w Wancerzowie / 2018-08-04

Realizowane są roboty budowlane, polegające na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1060 S w Wancerzowie, ul. Sadowa.  


Zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1060S w m. Wancerzów, gmina Mstów – Etap I na długości 820 mb” jest realizowane dzięki porozumieniu pomiędzy władzami Powiatu Częstochowskiego a władzami Gminy Mstów. Celem inwestycji, dofinansowanej przez Gminę Mstów, jest budowa chodnika (z odwodnieniem) w ciągu ul. Sadowej w Wancerzowie.
 

w3

 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji m.in:

- przekrój: jednostronny ze spadkiem w kierunku istniejącej nawierzchni drogi

- szerokość: 2,0 m

- odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp

- przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe

- wykonanie ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi typu "Krata"

- podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna (po zagęszczeniu) 15cm ; warstwa górna (po zagęszczeniu) 20cm

- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10cm

- chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem

- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe

 

Wymagany termin realizacji umowy: do 15.10.2018r

Wstecz