Piątek, 24 maj 2019, imieniny: Joanny, Zuzanny
A+ A-

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Siedlec – Gąszczyk / 2018-07-11

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, przy dofinansowaniu gminy Mstów, zlecił opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Siedlec – Gąszczyk.

Wcześniej zostało podpisane stosowne porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Częstochowskiego a Wójtem Gminy Mstów -  strony oświadczyły, że wspólnie sfinansują wykonanie dokumentacji.
 

s7

 

Ww. odcinek drogi powiatowej 1037 S jest mocno obciążony i z roku na rok jest w coraz gorszym stanie – liczne spękania i „dziury” utrudniają komunikację. Stąd pomysł na przygotowanie się do wykonania w najbliższej przyszłości inwestycji przebudowy drogi, czego nieodzownym pierwszym elementem jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
 

s2

Zakres dokumentacji obejmuje m.in.:

- konstrukcję nawierzchni jezdni o szerokości 6,0m  ;

- utwardzenie poboczy o szer. 1,0m  ;

- wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych w ciągu drogi, o szer. 2,0m  ;

- odtworzenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp  ;

- odwodnienie drogi (wariantowo wg uwarunkowań terenowych).

 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: (opracowanie projektu i uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich zgód i pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót) do dnia: 15.12.2018r.

Wstecz