Czwartek, 12 grudzień 2019, imieniny: Dagmary, Aleksandra, Ady
A+ A-

Absolutorium dla Wójta Gminy Mstów / 2017-06-12

We wtorek (06 czerwca br.) odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Mstów. Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mstów za rok 2016 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi. 

Zaraz po rozpoczęciu obrad odbyła się miła uroczystość wręczenia nagród uczniom oraz opiekunom, którzy zajęli miejsca na podium w II Spartakiadzie Gmin Powiatu Czestochowskiego (20.05 br. w Rędzinach).

 

Nagrodzeni zostali:

- Karol Sowa (1 miejsce, bieg na 60m mężczyzn)

- Marta Kowalczyk (2 miejsce, bieg na 600m kobiet)

- Kacper Wojna (2 miejsce, bieg na 1000m mężczyzn)

- Magdalena Tyras (2 miejsce w „rzucie wałkiem – wspólnie z Teresą Nowakowską, 3 miejsce w konkurencji „dziurawe wiadro”)

 

Okolicznościowe upominki otrzymali również opiekunowie, nauczyciele Zespołu Szkół w Mstowie: Teresa Nowakowska oraz Paweł Derda – którzy również startowali w Spartakiadzie i zajęli miejsca na podium.

 

ses5

Gratulacje składali: Wójt Tomasz Gęsiarz oraz Przewodniczący Rady, Krzysztof Choryłek.

 


 

Najważniejszym punktem obrad Sesji było podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mstów za 2016 rok.

Jeszcze wcześniej Wójt T.Gęsiarz tradycyjnie, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i wykonywania Uchwał Rady Gminy Mstów.

 

ses9

 

Przed przystąpieniem radnych do głosowania nad absolutorium, odczytano i przedstawiono następujące dokumenty:

 

- pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mstów za 2016r. ,
 

rio-logo

 

- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta,

 

- pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
 

ses13
Po przeprowadzonej dyskusji Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz uzyskał jednogłośnie absolutorium za rok 2016.
 

ses15


 

 

 

Wójt Tomasz Gęsiarz podziękował radnym za pozytywną ocenę jego pracy:

 

- Gmina Mstów to duża firma, a Wójt musi być sprawnym menadżerem, który mądrze zarządza finansami i zasobami ludzkimi. Budżet gminny jest ograniczony, a potrzeb wiele więcej niż pieniędzy.

 

Dziękuję wszystkim moim pracownikom i współpracownikom, którzy pracują na pozytywny wizerunek Gminy. Dziękuję Pani Skarbnik Marii Skibińskiej za czuwanie nad finansami j.s.t. Dziękuję również Radnym i  Sołtysom za cenne podpowiedzi i wskazówki. 

Myślę, że jesteśmy dobrze postrzegani w regionie – świadczy o tym m.in. dobra współpraca z miastem Częstochowa i powiatem częstochowskim. Gmina Mstów stabilnie się rozwija, a to najważniejsze.

ses16 

*********************************

 

ABSOLUTORIUMto potwierdzenie przez Radę Gminy, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta.

 

Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie, na specjalnej sesji,  podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla Wójta, ponieważ wtedy on wie, czy jego działania są akceptowane przez radnych (czyli przedstawicieli mieszkańców), czy też nie.


 

Wstecz