Środa, 15 lipiec 2020, imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
A+ A-

PRZETARGI, PRZETARGI... / 2016-04-21

Z wiosną ruszają kolejne inwestycje na terenie gminy Mstów, zaplanowane w budżecie na 2016r. i zatwierdzone przez Radę Gminy. W tym celu zostały ogłoszone i już rozstrzygnięte przetargi publiczne.


1.  „Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych poprzez ułożenie nakładki asfaltobetonowej na odcinkach m.in.:
* droga Mstów – Zawada - Krasice (na długości ok. 2,2 km)

 

2016-04-przetargi-01.jpg

/ stan obecny/* droga Jaźwiny - Kuśmierki (na długości ok. 1,0 km)

 

2016-04-przetargi-02.jpg

/ stan obecny/

* odcinek drogi w ul. Głównej w Kucharach (na dł. ok. 0,2 km)

Do przetargu przystąpiło 10 firm, z których najlepsza oferta była złożona przez Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Termin rozpoczęcia prac - po podpisaniu umowy ( umowa została podpisana 14 kwietnia)
Termin zakończenia prac - do 30 czerwca 2016 r.
2. „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych”,
Gmina Mstów ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych. Szacunkowa ilość robót do wykonania to remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni 2600m2.
Do przetargu przystąpiło pięć firm, a najlepszą ofertę złożyła Firma „POLDEK” Marek Włodarczyk – ul. Długosza 89, 42-100 Kłobuck.

Termin realizacji zamówienia:
- etap wiosenny - do 31 maja 2016 r.     
- etap jesienny – do 20 grudnia 2016 r.

3. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Mstowie
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Mstowie o zakresie rzeczowym : - droga o dł. 329mb i szerokości 5m.

W wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Mstowie” wybrana została oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-MET” Jarosław Kałmuk, ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy.
4. „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej w Jaskrowie”.
Zadanie obejmuje wykonanie jednego otworu studziennego do głębokości 80 m, dla ujęcia wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia zbiorowego w wodę mieszkańców miejscowości Jaskrów.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została oferta złożona przez Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce.
Termin zakończenia prac - do 20.05.2016 r.

5. „Wykonanie rozbiórki budynku starego przedszkola w Wancerzowie”
W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie „zaproszenia do składania ofert” do realizacji zamówienia na „Wykonanie rozbiórki budynku starego przedszkola w Wancerzowie” wybrana została oferta złożona przez firmę „WIECHA” Spółka z o.o. – ul. Spacerowa 59, 42-263 Słowik

Przedmiot zamówienia obejmuje:
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego dokumentu zezwalającego na wykonanie rozbiórki (zgodnie z prawem budowlanym),
- wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z projektem i zezwoleniem,
- wykonanie niwelacji terenu działki z usunięciem przeszkadzających drzew i krzewów,
- wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki oraz wywóz nadmiary ziemi na wskazane przez Zamawiającego miejsce,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
6. Wykonywanie usług polegających na transporcie ciągnikowym w 2016r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie „zaproszenia do składania ofert” do realizacji zamówienia „wykonywanie usług polegających na transporcie ciągnikowym wg potrzeb Zamawiającego w 2016 roku” wybrana została oferta złożona przez: Usługi Transportowe Józef Bajor, Małusy Małe.


 

Wstecz