Poniedziałek, 09 grudzień 2019, imieniny: Wiesława Leokadii Joanny
A+ A-

Inwestycje

UROCZYSTE OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W BRZYSZOWIE / 2008-02-11

UROCZYSTE OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W BRZYSZOWIE

10 lutego 2008 r. w Brzyszowie odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wybudowanej przy szkole podstawowej.
Na uroczystość przybyli m.in. posłanki Halina Rospondek, Izabela Leszczyna, Jadwiga Wiśniewska, I wicewojewoda śląski – Mariusz Kleszczewski, śląski wicekurator Oświaty – Alicja Janowska, Dyrektor delegatury śląskich Kuratorów Oświaty - Urszula Bauer, Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego – Karol Ostalski, Wicestarosta Częstochowski – Janusz Krakowian, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego – Jan Miarzyński, Wójt Gminy Olsztyn – Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Kłomnice – Adam Zając, Radni Powiatu Częstochowskiego, Radni Gminy Mstów, Przewodniczący Rady Gminy Mstów – Zdzisław Gołdy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

więcej

SALA GIMNASTYCZNA W BRZYSZOWIE / 2007-07-19

SALA GIMNASTYCZNA W BRZYSZOWIE

Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie o wymiarach parkietu 12x24m. Sala wyposażona będzie w galerię widokową.
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 434 tys. zł. (wartość całej inwestycji 1.808,7 tys. zł). Budowa sali winna być zakończona do końca listopada 2007r.

więcej

BUDOWA POCHYLNI I WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY MSTÓW / 2007-07-19

BUDOWA POCHYLNI I WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY MSTÓW

Ukończona została budowa pochylni i windy dla niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy. Obecnie niepełnosprawni interesanci bez problemu mogą dotrzeć do poszczególnych pracowników urzędu w celu załatwienia swoich spraw.

więcej

CHODNIK ZAWADA - MOKRZESZ / 2007-07-19

Zakończyliśmy I etap budowy chodnika Zawada – Pniaki Mokrzeskie obejmujący odcinek chodnika łączący Zawadę z Mokrzeszą. Realizacja zadania odbywała się w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, który to finansował tą inwestycję w wysokości 2772 tys. zł
Nasza gmina partycypowała w kosztach budowy w wysokości 520 tys. zł (w tym opracowaliśmy dokumentację techniczną)

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MSTÓW / 2007-07-19

Zakończyliśmy wymianę opraw oświetleniowych na oprawy z energooszczędnymi źródłami światła. Modernizację wykonaliśmy wg zasady – w terenie zabudowanym oprawa na każdym słupie a w terenie niezabudowanym lub o rozstrzelonej zabudowie co drugi słup.
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznych na dobudowy oświetlenia ulicznego. Całość zadania przewidujemy zakończyć do końca 2007 roku.
Spłata tej inwestycji odbywać się będzie z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

PRZEBUDOWA UL. BOCZNEJ W JASKROWIE / 2007-07-19

PRZEBUDOWA UL. BOCZNEJ W JASKROWIE

Zakończyliśmy przebudowę ul. Bocznej w Jaskrowie o długości 200m. Ulica wykonana została jako ciąg pieszo – jezdny z kostki brukowej.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JASKROWIE GMINA MSTÓW / 2007-07-09

PROJEKT: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JASKROWIE GMINA MSTÓW” NR 701200-150 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

więcej

GMINA MSTÓW SYSTEMATYCZNIE KORZYSTA Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ / 2007-07-09

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Mstów

Budowa kanalizacji w Jaskrowie była kolejną inwestycją w gminie finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W roku 2005 zakończono modernizację ulic w centrum Mstowa i jednocześnie rozpoczęto realizację projektu nr 701200-150 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaskrowie, gmina Mstów”.

więcej