Wybory

Tego dnia mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z pierwszymi wizjami rozwoju Mstowa, nakreślonymi przez młodych projektantów. Oprócz samego oglądu mieli okazję wypowiedzieć się na ich temat a nawet dokonać wyboru spośród dwóch alternatywnych projektów (link - uczestnicy dzien 4)