Co wiemy o mieszkańcach gminy Mstów?

W kolejnym dniu warsztatów mieszkańcy również mogli aktywnie w nich uczestniczyć. W ciągu dnia wyrażali swoje zdanie, wypełniając wraz z uczestnikami warsztatów specjalnie zaprojektowaną ankietę, wieczorem podczas zaplanowanych wykładów (link doeksperci dzień 2).

 

Co wiemy o mieszkańcach gminy Mstów?

- zmiana profili mieszkańców (co raz mniejsza liczba gospodarstw rolniczych, często następuje zmiana kwalifikacji działki z rolniczej na budowlaną)

- rozwój sadownictwa

- rozwarstwienie mieszkańców Mstowa - mieszkańcy są podzielenie na dwie grupy:

nowi mieszkańcy, którzy przyjeżdżają głównie z Częstochowy

oraz autochtoni

- duży napływ nowych mieszkańców z miasta, głównie na tereny znajdujące się blisko Częstochowy

- ok 100 -150 osób rocznie przeprowadza się do Mstowa

- rozwarstwienie pomiędzy mieszkańcami objawia się na dwóch płaszczyznach: terytorialne i mentalne

- transport - mieszkańcy głównie poruszają się samochodem, głównie ze względu na brak alternatywnej, sprawnie działającej komunikacji miejskiej

- większość mieszkańców pracuje w Częstochowie (15 km od Mstowa)

 

Problemy mieszkańców:

- gmina średnio bogata

- niewielka baza noclegowa

- duży napływ turystów głównie w weekendy

- problemy z komunikacją miejską:

dobrze skomunikowany jest tylko Mstów z Częstochową , natomiast komunikacja wewnątrz gminy jest utrudniona