Ocena gminy Mstów z perspektywy jej mieszkańców - pierwszy etap procesu projektowego.

 

To co uderzyło mnie w rozmowach z mieszkańcami, to ich brak wiary w możliwość jakichkolwiek zmian.
Damian Chomątowski/uczestnik warsztatów Design w terenie!

Podczas pierwszego dnia warsztatów uczestnicy przeprowadzali wywiady z mieszkańcami oraz zapraszali do wspólnej dyskusji podczas wieczornego spotkania, w którego programie przewidziano wykład na temat procesu projektowania przestrzeni publicznych (link do ekspertów) oraz sesję kreatywną. Sesja kreatywna przewidywała wspólne określanie problemów i szans gminy Mstów zarówno przez mieszkańców, uczestników warsztatów jak i przedstawicieli władz. Poniżej znajduje się podsumowanie jej rezultatów.

 

Wyróżnione problemy:

1. Brak animacji kultury - powinno planować się cykle wydarzeń zamiast jednorazowych zdarzeń.

2. Niewystarczająca ilość kładek na rzece - nie ma prostej komunikacji pomiędzy dwoma brzegami - stronami Mstowa.

3. Komunikacja miejska nie spełnia oczekiwań mieszkańców - brak wystarczającej ilości połączeń wewnątrz gminy Mstów.

4. Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych.

5. Utrudnienia w dotarciu do istniejących miejsc prakingowych.

6. Brak bazy turystycznej.

7. Odcięcie rynku od głównej trasy krajowej.

8. Brak oznaczeń kierunkowych w mieście, np. informacji, gdzie znajduje się rynek (konieczna jest poprawa jakości informacji wizualnej).

9. Czystość w gminie: brak koszy na śmieci, brak podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie czystości

10. Zbyt mała promocja sadownictwa, sadowników - brakuje informacji jak dotrzeć do sadu, gdzie można kupić owoce, przetwory.

11. Brak rozrywek zimą.

12. Brak zieleni na rynku.

13. Brak kontroli nad handlem obwoźnym, który silnie konkuruje z miejscowym.

14. Brak pomysłów na wykorzystanie przepięknych, kamiennych, zabytkowych stodół.

15. Brak oświetlenia nad utworzonym zalewem.

 

Szanse - pierwsze pomysły:

1. Szkółka narciarska.

2. Budowa bulwaru nad wartą - atrakcyjnego miejsca spacerów.

3. Rozwój sadownictwa.

4. Ścieżki rowerowe.

5. Promocja produktów regionalnych (Koło gospodyń).

6. Promocja miejscowych atrakcji (Skała miłości).

7. Ścieżka dydaktyczna - prezentacja bogatej historii Mstowa.

8. Wykorzystanie potencjału miejscowego klasztoru.

 

Wizyta zespołu Design w terenie! znacznie wpłynęła na optymizm mieszkańców i wiarę możliwości Mstowa i przeprowadzenie zmian.