Koncepcje projektowe

 

Projekt szlaku turystycznego ma na celu wyeksponowanie atrakcji, jakie czekają na turystów w Mstowie. Szlak składa się z sześciu miejsc, które nawiązują do różnych sfer życia: kultura, wyciszenie, folklor, refleksja, sport, rekreacja i historia. Zaproponowana ścieżka po naniesieniu na mapę układa się w literę M. Autorzy koncepcji sugerują, że wypracowany kształt mógłby stać się punktem wyjścia dla identyfikacji wizualnej gminy. W projekcie, w każdym z sześciu punktów szlaku, znajdują się specjalnie zaprojektowane przestrzenie informacyjno-wypoczynkowe z siedziskami, zawierające informacje na temat odwiedzanego miejsca oraz kolejnych punktów szlaku. Miejsca te mogą stać się miejscami pikników i spotkań.Mstów szlak turystyczny