Koncepcje projektowe - alternatywne rozwiązania

Oprócz intensywnych prac projektowych tego dnia uczestnicy konsultowali swoje pomysły dla rozwoju Mstowa z mieszkańcami. Te rozmowy pozwoliły, określić które rozwiązania znajdują aprobatę mieszkańców oraz możliwości ich dalszego rozwoju. Na początku niepewni reakcji mieszkańców - później przekonywali się, że większość pomysłów spotyka się z akceptacją a nawet ekscytacją. Największe wrażenie zrobiła akcja jednej z grup, która postanowiła rozwinąć kartony,wyciągnąc mazaki na środku rynku i tam zacząć rysować swoje koncepcje. Po chwili już rozmawiali z grupą osób i dyskutowali swoje pomysły. Wyjście bezpośrednie do mieszkańców ułatwiło znacznie kontakt i zdobycie niezbędnych informacji, opinii.

Zaproponowane koncepcje przez grupę opracowującą szlak turystyczny spotkały się z uznaniem, a co więcej, mieszkańcy pomogli rozwinąć początkowe idee przez wskazanie elementów, które mogą zdecydować o sukcesie wybranej koncepcji. Okazało się również, że podstawą do zrealizowania tego projektu jest wcześniejsze polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w gminie a konkretnie stworzenie dwóch kładek i dodatkowych miejsc parkingowych po drugiej stronie rzeki.

Druga grupa zdecydowała zająć się terenem, na którym znajdują się pozostałości po mstowskich stodołach. Zaproponowali dwie koncepcje rozwoju tego miejsca: stworzenie eko-hoteli, czyli miejsc noclegowych opartych o ekologiczny styl życia lub alternatywnie, stworzenie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej gdzie można znaleźć hamaki, wypożyczalnie rowerów i inne doraźne atrakcje dla turystów. Ta grupa wyszła na rynek i na oczach mieszkańców zaczęli rysować swoje koncepcje. Efekt przerósł wszystkie oczekiwania: w momencie zebrała się wokół nich grupa mieszkańców, która zaczęła dodawać swoje komentarze i uwagi.

Dzięki tej komunikacji i okazało się, że obie koncepcje warto połączyć, ponieważ w wielu aspektach się uzupełniają. Co więcej, okazało się, że choć początkowo mieszkańcy byli bardziej zainteresowani rozwiązaniami doraźnymi, to po tym, jak zauważyli, że większa inwestycja w ten teren daje im szanse na nowe miejsca pracy, przekonali się również do rozwiązań długoterminowych.

Trzecia grupa silnie skupiła się na dogłębnym zidentyfikowaniu potrzeb mieszkańców i określeniu ich potrzeb dotyczących GOK-u i rynku przed etapem właściwego projektowania. Dzięki czemu udało im się zdobyć wiele cennych informacji.

Po powrocie z “terenu” podczas prezentacji na forum całego zespołu rodziły się kolejne pomysły.

Prace trwały do późnych godzin, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu uczestników.