Wstępne koncepcje projektowe

Trzeci dzień warsztatów rozpoczął się podsumowaniem ankiety – formularza obserwacji miejsca opartego o metodę zawartą w podręczniku „Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych. Project for Public Spacer”.

Opisywana metoda ma na celu ułatwienie i stworzenie odpowiednich warunków do włączenia mieszkańców w proces projektowy (szczegóły - link do eksperci dzień3).

Po podsumowaniu ankiety uczestnicy dzielą się na trzy grupy, wybierają określone zagadnienia lub miejsca w Mstowie, które staną się przedmiotem ich dalszego opracowania.

Zainteresowania poszczególnych grup skupiły się wokół następujących obszarów:

  1. Trasa turystyczna przez najważniejsze punkty w gminie

Celem jest zaproponowanie takiego rozwiązania, które umożliwi poprowadzenie turystów przez najważniejsze punkty w gminie, tak aby żaden z nich nie został pominięty. Trasa złożona jest z miejsc zróżnicowanych pod względem aktywności jakie oferują – są to miejsca rekreacji, wyciszenia, kultury, itd. Wycieczka ma być rodzajem „przeprawy” przez różne aspekty życia.

  1. Nowe życie zabytkowych stodół

Członkowie tej grupy zastanawiają się w jaki sposób nadać ruinom stodół nowe funkcje, tak by podkreślić ich wyjątkowość i sprawić by stały się bardziej widoczną atrakcją w regionie.

  1. Gminny Ośrodek Kultury z wewnętrznym podwórkiem oraz przylegający do niego rynek

Uczestnicy widzą szansę rozwoju tych miejsc jeśli ich funkcjonowanie zostanie powiązane ze sobą w określony sposób. Podstawowym założeniem jest przemiana tych miejsc w przestrzenie bardziej otwarte i dostępne dla mieszkańców.

Praca projektowa została przerwana niezwykle interesującą wizytą w fabryce obuwia Demar (link do opisu - mstow dzien 3), po której uczestnicy prowadzili intensywne prace projektowe, nad wyznaczonymi wcześniej obszarami.