Wizja negatywna i pozytywna dla gminy Mstów/ankiety z mieszkańcami

 

Podczas pierwszego dnia uczestnicy warsztatów zwiedzali Mstów i przeprowadzali wywiady z mieszkańcami.

Drugi dzień to analiza zebranych informacji. Podczas pracy w trzech grupach stworzono dwie wizje gminy Mstów 2026 – negatywną i pozytywną.

Wizje budowane były na podstawie pięciu kryteriów:

mieszkańcy i jakość życia

turystyka i atrakcje

wizerunek i tożsamość

gospodarka

kultura

Wizja negatywna uświadamiała co może się stać jeśli żadne działania związane z przestrzenią publiczną nie zostaną przedsięwzięte.

Pośród pomysłów stworzonych w wizji pozytywnej uczestnicy sesji (studenci i przedstawiciele gminy) drogą głosowania wybrali kilka najbardziej interesujących i obiecujących obszarów.

Wskazano m.in. na:

- połączenie tradycji z nowoczesnością,

- produkty lokalne w nowej, interesującej oprawie

- stworzenie miejsc które będą interesujące zarówna dla ludzi młodych, starszych jak i rodzin z dziećmi

- różne rodzaje aktywności dostępne o każdej porze roku (turystyka rowerowa, sporty zimowe)

- stworzenie miejsc relaksu i wyciszenia dla ducha (pustelnia w miejscowym klasztorze) oraz ciała (ośrodki spa).

Na podstawie dokonanego wcześniej wyboru każda z grup stworzyła manifest – jedno zdanie określające wizję gminy Mstów:

Mstów zapewnia wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu od wyciszenia do aktywnego wypoczynku.”

Mstów to miejsce współpracy tradycji z nowoczesnością w oparciu o rodzinną gospodarkę i regionalne produkty.”

Miejsce, które ułatwia rozwój, uspokaja, inspiruje i bawi.”

Po określeniu wizji rozwoju gminy uczestnicy ponownie ruszyli „w teren”. Specjalnie skonstruowana ankieta pomogła im w zdobyciu informacji od mieszkańców.

Popołudniu uczestnicy i mieszkańcy mieli okazję wysłuchać kolejnych wykładów. Tym razem wykładowcy z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach: dr Andrzej Sobaś oraz dr Justyna Kucharczyk opowiadali o przestrzeni publicznej w kontekście przemian społecznych (link do ekspertów dzień 2).

Przykłady wypracowanych przez uczestników wizji negatywnej i pozytywnej:

 

GRUPA I

POZYTYWNA WIZJA

Mieszkańcy i jakość życia

- wzrost aktywności społecznej i silne poczucie tożsamości z gminą

Mieszkańcy czują się gospodarzami gminy. Pracują wspólnie, zakładają stowarzyszenia, firmy związane z gminą.

Chcą promować gminę, czują się dumni z miejsca, w którym mieszkają a w podejmowanych działaniach patrzą na korzyści nie tylko dla siebie, ale i dla gminy i innych mieszkańców.

Turystyka

- rozwój agroturystyki

Powstają atrakcyjne obiekty sportowe. Mstów staje się uzdrowiskiem, w którym można znaleźć wiele ośrodków SPA. Atrakcje turystyczne przewidziane są zarówno dla bardzo aktywnych osób, uprawiających różne sporty jak i dla rodzin z małymi dziećmi, osób starszych, niepełnosprawnych.

Wizerunek

- nowoczesność i tradycja nawzajem się przenikają.

Gmina idzie z duchem czasu - mieszkańcy i władze gminy nie boją się wyzwań. Prowadzone inwestycje związane są z wdrożeniem nowych technologii, trendów z wykorzystaniem np. tradycyjnych materiałów.

Gospodarka

Przeprowadzane są nowe inwestycje, zwiększa się zainteresowanie produktem lokalnym co przekłada się na wzrost ilości miejsc pracy.

Kultura

Gmina pomaga rozwijać się młodym twórcom, młodym talentom. Zostają stworzone przestrzenie wystawowe, koncertowe dla artystów, muzyków. Zwiększa się również zainteresowanie zajęciami prowadzonymi w Gminnym Ośrodku Kultury oraz silnie rozwija się rzemiosło lokalne.

WIZJA NEGATYWNA

Mieszkańcy i jakość życia

Warta zalewa tereny wokół powodując katastrofę ekologiczną.

Zwiększa się ruch uliczny w Mstowie powodując częste korki.

Nie kontrolowana ekspansja zabudowy mieszkalnej (nowi mieszkańcy), której efektem jest chaos wizualny..

Brak komunikacji miedzy węzłami turystycznymi.

Wizerunek

Chaos przestrzenny, gmina traci turystów i mieszkańców i następuje wyludnienie gminy.

Gospodarka

Gospodarka zanika w związku ze zmniejszaniem się liczby mieszkańców (ludzie się wyprowadzają do innych miast)

Negatywny wpływ globalizacji na działalność lokalnych przedsiebiorców.

Brakuje funduszy na jakiekolwiek działania.

Kultura

Gminny Ośrodek Kultury zostaje zamknięty.

Zaciera się toższamość lokalna.

Miasteczko znika.

PODSUMOWANIE ANALIZY

POZYTYWY - szanse rozwoju:

Mieszkańcy/jakość życia:

- otwartość mieszkańców na zmiany

- poczucie wspólnoty i zaangażowanie

- zaangażowanie młodych w rozwój Mstowa

- większa przedsiębiorczość

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

Turystyka:

- centrum sportów wodnych i rekreacji

- turystyka rowerowa i sporty zimowe (stok narciarski, tor saneczkowy, lodowisko)

- park wodny

- centrum wyciszenia w klasztorze

Wizerunek:

- Slow City

- agroturystyczny, ekologiczny, zrównowazony rozwój

- pamiątka z Mstowa – produkt regionalny

- promocja zdrowego stylu życia

Gospodarka:

- powrót do korzeni gospodarki – sadownictwo, hodowla baranów

- stworzenie produktów regionalnych

- rozwój handlu regionalnego

- nowe miejsca pracy – firmy wielopokoleniowe

Kultura:

- powstanie kina

- cykliczne imprezy regionalne

- rozwój Gminnego Ośrodka Kultury – oferta dla różnych grup wiekowych

- pomaganie młodym twórcom - stworzenie przestrzeni wystawowej dla młodych twórców, muzyków, artystów,

- rozwój rzemiosła lokalnego - kultywowanie tradycji (Koło Gospodyń Wiejskich)

NEGATYWY

Mieszkańcy/jakość życia

- brak zmian (brak wiary, że coś może się zmienić)

- migracja młodych mieszkańców do większych miast

- brak pracy

- brak inicjatyw aktywizujących mieszkańców

- brak kompletnej infrastruktury miejskiej (kosze, toalety, parkingi)

Turystyka

- mała ilość turystów

- brak komunikacji miejskiej – łatwego przemieszczania się pomiędzy miejscowościami (prawdopodobny powód zahamowania rozwoju turystyki)

- brak kompleksowego zagospodarowania terenu wokół rzeki

Wizerunek/tożsamość

- gmina jest mało rozpoznawalna

- brak kontynuacji wypracowanych tradycji

Gospodarka

- niewielka baza noclegowa

- niekontrolowane targowisko na rynku zdominowało lokalny handel

Kultura:

- brak animatora kultury

- brak stowarzyszeń