Poznawanie Gminy Mstów

Sukces warsztatów zależy od czynnego udziału lokalnej społeczności w tworzeniu wspólnej wizji.

Dlatego już od pierwszego dnia zespół „Design w terenie!” intensywnie zapoznawał się z specyfiką gminy podczas wizyt terenowych w najważniejszych jej punktach.

Poznawanie gminy to przede wszystkim poznawanie jej mieszkańców, z którymi uczestnicy warsztatów rozmawiali podczas zwiedzania Mstowa oraz wieczornego spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnicy zadawali im z pozoru bardzo proste i ogólne pytania: jaka jest gmina Mstów, co należałoby w niej zmienić. Wiele odpowiedzi było bardzo zaskakujących

Podczas wieczornej sesji kreatywnej, którą zaproszono mieszkańców Mstowa udało się wyłonić rodzaje problemów dotykających Mstów i ułożyć je w hierarchii ważności. (lista promblemów - link do strony mieszkańcy, dzień 1)

 

Wywiady z mieszkańcami stały się punktem wyjścia do kolejnych etapów projektowych. Jaki obraz gminy uczestnicy zobaczyli i jak chcieli go zmieniać? To okazało się w kolejnych dniach warsztatów.