Opinie o warsztatach

Agnieszka Szóstek:

Dla mnie uczestnictwo w warsztatach było niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem. Byłam pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu i zaangażowania uczestników, którzy po prostu wykazali się niezmordowaną energią w przeprowadzaniu procesu projektowego i przygotowywaniu koncepcji. Co dla mnie osobiście było ogromnie ujmujące to atmosfera współpracy i pomocy sobie nawzajem: najlepsze teamy projektowe, w których pracowałam, nie powstydziłyby się takiego podejścia. Sama też miałam okazję wiele się nauczyć, szczególnie o projektowaniu przestrzeni publicznych od współprowadzącego Michała Stangiela oraz od zaproszonych gości: dr Tomasza Jeleńskiego, dr Justyny Kucharczyk i dr Andrzeja Sobasia. A energia, którą „nazbierałam” w trakcie tego tygodnia pozostanie moją inspiracją w wielu przyszłych projektach.

dr Michał Stangel

Myślę, że warsztaty były bardzo cennym doświadczeniem dla uczestników i prowadzących, ale przede wszystkim dla władz Mstowa i mieszkańców. Warsztaty pokazały, że w stosunkowo krótkim czasie można w interdyscyplinarnym zespole, przy aktywnym udziale mieszkańców zdiagnozować istotne problemy lokalnej społeczności i przestrzeni oraz zaproponować ich projektowe rozwiązania. Mstów okazał się miejscem niezwykle ciekawym, przyjaznym i inspirującym, w którym istnieje jednak wiele potrzeb związanych z projektowaniem. Dobrze, że na początku udało nam się powstrzymać od przechodzenia od razu do projektowania, zgodnie z zasadą, by najpierw starać się poznać i zrozumieć miejsce. Warsztaty były doświadczeniem wielowartościowym, na które składały się lokalny kontekst i problematyka Mstowa, zaangażowanie i entuzjastyczna współpraca uczestników, kontakt z mieszkańcami, cenne doświadczenie dydaktyczne dla studentów i prowadzących. To, że praca odbywała się w samym sercu obszaru będącego tematem działań, pozwoliło na weryfikację pomysłów na bieżąco w terenie i dopracowanie koncepcji w odniesieniu do zdania mieszkańców. W ten sposób powstały koncepcje oryginalne i ciekawe, ale oparte o rzeczywiste potrzeby i przesłanki „drzemiące” w Mstowie. Oprócz koncepcji projektowych myślę, że cenny efekt to zbudowanie pewnego kapitału społecznego i poparcia dla innowacyjnych działań władz gminy otwartych na lokalną społeczność, oraz zgromadzenie puli opinii i pomysłów. Koncepcje powstałe w ciągu tygodnia dotyczą tylko niektórych zdiagnozowanych problemów, dlatego myślę, że warto byłoby do tego materiału sięgnąć w przyszłości przy tworzeniu strategii rozwoju gminy czy projektów zagospodarowania fragmentów Mstowa. Trzymajmy kciuki za władze gminy, by projekty zaowocowały realnymi zmianami w przestrzeni, z korzyścią dla mieszkańców i turystów.

dr Justyna Kucharczyk:

Nie wierzyłabym nikomu kto by przyjechał z gotową wizją rozwiązania - mam pomysł, zróbmy to w ten i ten sposób - jeżeli ten pomysł nie byłby poprzedzony rozmowami, przebywaniem, cieszenim się po prostu tą przestrzenią...