Opinie o warsztatach

Agnieszka Szóstek

Zidentyfikowane problemy pozwoliły nam określić miejsca we Mstowie, którymi moglibyśmy się zająć. I znowu uczestnicy warsztatów ruszyli w teren, żeby wraz z mieszkańcami określić krótko i długoterminowe perspektywy rozwoju. Mam wrażenie, że na tym etapie mieszkańcy powoli zaczęli przyzwyczajać się do naszej obecności i do tego, że tworzymy coś dla nich, i stali się bardziej otwarci do rozmów i dyskusji o swoim miasteczku. Na bazie ich potrzeb wybrane zostały trzy tematy do dalszego opracowania: stworzenie szlaku turystycznego, zaprojektowanie infrastruktury hotelowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem pozostałości stodół oraz aktywizacja lokalnego gminnego ośrodka kultury i „wyprowadzenie” jego działalności na lokalny rynek. Ale i tu naszym celem było zaproponowanie mieszkańcom alternatyw projektowych i na bazie ich preferencji wybranie projektu, który będzie dalej rozwijany. Każdy z trzech zespołów przygotował dwie koncepcje rozwoju każdego z powyższych tematów i po raz kolejny wyszedł do mieszkańców z zapytaniem, która opcja wydaje im się bardziej odpowiadająca ich potrzebom i pragnieniom.

We wszystkich trzech przypadkach wyniki były zaskakujące: okazało się, że mieszkańcy byli skłonni myśleć naprawdę długoterminowo o rozwoju swojej gminy i bez trudu zauważyli oraz pozytywnie zareagowali nie tylko na propozycje szybkich zmian we Mstowie (np. zorganizowania letniego kina w podwórku przylegającym do Ośrodka Kultury), ale też na długoterminowe perspektywy inwestycyjne dla miasteczka, takie, jak np. wybudowanie osiedla eko-hoteli na terenie pozostałości po stodołach. Ogromny entuzjazm wzbudziła też koncepcja stworzenia mapy atrakcji Mstowa oraz nowoczesnej identyfikacji wizualnej opartej o kształt zidentyfikowanych miejsc turystycznych i układający się w literkę „M”.