Konsultacje

 

 

Agnieszka Szóstek o tym jak pracują poszczególne grupy uczestników:

Muszę przyznać, że każda z grup pracuje zaskakująco odmiennie. Może to wynikać z doświadczeń uczestników i studiowanych przez nich kierunków. Pierwsza z grup ma w swoim składzie dwie osoby studiujące wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i jedną osobę z architektury na Politechnice Śląskiej. Druga grupa składa się z dwóch osób studiujących architekturę i dwóch ze wzornictwa z katowickiej Akademii. Trzecia grupa jest grupą bardziej mieszaną z artystyczno - socjologicznym zapleczem, przez co są najbardziej otwarci na komunikację z mieszkańcami.