Analiza informacji/1

Trzeci dzień rozpoczął się podsumowaniem ankiety – formularza obserwacji miejsca opartego o metodę zawartą w podręczniku „Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych. Project for Public Spacer”.

Opisywana metoda ma na celu ułatwienie i stworzenie odpowiednich warunków do włączenia mieszkańców w proces projektowy.

W ankiecie znajdują się pytania skupione wokół czterech obszarów:

  1. komfort i wizerunek

  2. dostępność i połączenia

  3. funkcje i działania

  4. wartość społeczna

Ankieta jest zaprojektowana, w ten sposób, by móc opisać ocenę gminy w określonych kategoriach przez pryzmat mieszkańców. Dlatego uczestnicy warsztatów najpierw wypełniali ankietę wraz z mieszkańcami, by później na podstawie tej części wypełnić kolejne zagadnienia formularza.

Konstrukcja pytań pozwala zwrócić uwagę na różne aspekty analizowanego miejsca, co może pomóc w odnalezieniu jego na początku, nieoczywistego potencjału.

Po wypełnieniu ankiety można w niej znaleźć informacje na temat obecnego zagospodarowania analizowanego miejsca, jego wad i zalet, unikalnych elementów jakie możemy w jego obrębie wyróżnić oraz jakie osoby i z jaką częstotliwością je odwiedzają.

Po podsumowaniu ankiet, prowadzący zaproponowali uczestnikom warsztatów przygotowanie dwóch alternatywnych koncepcji rozwiązań dla wybranych wcześniej obszarów tematycznych.

W kolejnych dniach wypracowane koncepcje miały zostać skonsultowane z mieszkańcami. Opinie mieszkańców miały pomóc w podjęciu decyzji, w którym kierunku prowadzić dalsze prace projektowe.

Wieczorem odbyły się prezentacje wypracowanych koncepcji oraz wspólna dyskusja.