Metody zbierania informacji/2

Kolejny dzień pracy zespołu Design w terenie! przebiegał równie intensywnie jak poprzedni. Prowadzący rozpoczęli warsztaty od podsumowania pierwszego dnia pracy i prezentacji zebranych informacji. Następnie przedstawili uczestnikom kolejne zadanie: stworzenie wizji projektowej, która obejmowała:

1) Tworzenie wizji negatywnej (przyczyny i skutki niepowodzenia)

2) Jakie kroki należy wykonać do spełnienia wizji?

3) Wyznaczenie mocnych i słabych stron gminy

4) Design Manifesto

5) Stworzenie wizji oraz określenie dwóch do trzech filarów jej realizacji.

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, które pracowały nad koncepcją rozwoju, wybranych podczas poprzedniej sesji kreatywnej, obszarów gminy Mstów:

1. Obszar zabytkowych stodół.

2. Szlak turystyczny.

3. Ożywienie Gminnego Ośrodka Kultury i Rynku.

Kolejnym punktem programu było przeprowadzenie wśród mieszkańców ankiety – formularza obserwacji miejsca opartego o metodę zawartą w podręczniku „Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych. Project for Public Spaces”

Wieczorem przewidziano kolejne otwarte wykłady i panel dyskusyjny dla uczestników warsztatów, mieszkańców i władz gminy:

Przestrzeń publiczna: wyzwanie czy zamieszanie?

Stymulowanie zmian rozwoju społecznego – przyczyny, rozwiązania, skutki.

dr Andrzej Sobaś (link do biogramu) – Prodziekan Wydziału Projektowego ASP Katowice, kierownik Pracowni Projektowania Ergonomicznego

dr Justyna Kucharczyk (link do biogramu) – kierowniczka Pracowni Projektowania Systemów Informacji wizualnej

Dr Andrzej Sobaś zwrócił uwagę na przemiany jakie nastąpiły w mieście Bogota w Kolumbii, które zainicjował burmistrz Enrique Penelosa. Działania burmistrza nie ograniczały się tylko do przebudowy miasta, zmierzały również do zwiększania aktywności mieszkańców, do ich integracji, zabawy, wspólnego spędzania czasu. Burmistrz Penelosa postawił na… chodniki. Podstawowym założeniem tej realizacji była minimalizacja przestrzeni w centrum miasta, która jest przeznaczona na ulice, parkingi na korzyść rozbudowy chodników i ścieżek rowerowych. Bogota stała się miastem największej ilości chodników.

Burmistrz Bogoty komentuje swoje działania następująco:

Naszym celem nie jest wytwarzanie tyle dochodu ile to tylko możliwe, ale wytwarzanie tyle szczęścia ile się da…”

„… na chodniku czy ścieżce rowerowej możesz spotkać prezesa firmy i panią sprzątaczkę, którzy spotykają się jak równy z równym, tu nie istnieje hierarchia…”

Podsumowanie wykładu:

Uporządkowanie i wyczyszczenie przestrzeni (przestrzeń należy “uprościć” - ograniczyć ilość informacji, by móc skupić się na informacjach które nas interesują, są nam potrzebne).

Projektowanie przestrzeni publicznych - to nie tylko tworzenie nowego, ale również unikanie błędów, absurdów już istniejących.

Wprowadzane zmiany związane z przestrzenią publiczną nie powinny dotyczyć tylko elementów wizualnych, ale przede wszystkim zmian zachodzących w społeczeństwie, zahaczając o zagadnienia społeczne, gospodarcze i ekonomiczne.

Wykłady tradycyjnie zakończyły się wspólną dyskusją i podsumowaniem ankiet, które mają być punktem wyjścia do realizacji założeń trzeciego dnia warsztatów – etapu tworzenia koncepcji.