Prezentacja Mstowa

Gospodarze - władze gminy - czynnie zaangażowały się w prace zespołu Design w terenie! Dla uczestników przygotowano miejsce pracy - kilka pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury, które na siedem dni zamieniły się w miejsce intensywnej kreatywnej pracy. W ciągu dnia odbywały się prace warsztatowe - wieczorem w ośrodku zbierali się mieszkańcy, władze gminy, by wspólnie dyskutować o przyszłości Mstowa.

Gospodarze swe zaangażowanie okazywali nie tylko oprowadzając uczestników po Mstowie, przybliżając im charakterystykę gminy Mstów, ale również biorą udział w dyskusji podczas przygotowanej wieczornej sesji. 

Przedstawiona przez władze wizja gminy:

- Mstów jako miejsce atrakcyjne turystycznie, miejscowość rekreacyjna

- Mstów jako śląska stolica spływów kajakowych

- Mstów jako miejsce czasowego postoju, przystanek dla tranzytowców

cele:

- zwiększenie liczby turystów

- zwiększenie napływu mieszkańców (głównie z Częstochowy).